• Pınarbaşı Mah. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti Uluğbey Arge 2 Binası, D:201, 07058 Konyaaltı / ANTALYA
  • +(90) 242 316 27 00
img

17

Ağustos

Firmamız BSA (Business Software Alliance) üyeliğini tamamlamıştır.

17.08.2015 Haberler 809

Firmamız BSA (Business Software Alliance) üyeliğini tamamlamıştır.

Firmamız BSA (Business Software Alliance) üyeliğini tamamlamıştır.
BSA | The Software Alliance, hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşudur. Bu kuruluşun üyeleri arasında ekonomiye canlılık veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri üreten dünyanın en inovatif şirketleri yer almaktadır.
BSA, dünyanın başlıca korsanlıkla mücadele kuruluşu olarak ve teknoloji inovasyonunu destekleyen ve ekonomik büyümeye yön veren kamu politikalarını şekillendirme konusunda saygın bir lider olarak hizmet vermektedir.
BSA, tüm dünyadaki devlet ilişkileri, fikri mülkiyet yaptırımları ve eğitim etkinlikleri yoluyla fikri mülkiyeti koruyup inovasyona teşvik etmekte, pazarlar açıp adil rekabet sağlamakta ve tüketiciler, işletmeler ve hükûmetler için bilgi teknolojisi konusunda eşit bir biçimde güven ve inanç oluşturmaktadır.
Fikri Mülkiyeti Koruma ve İnovasyona Teşvik Etme
Fikri mülkiyet hakları (telif hakları, patentler ve ticari markalar), ilgili kuruluşa, büyüyen ekonomilerin temel prensibi olan hukuki bir çerçeve sunmaktadır. Bu haklar, aynı zamanda dünyanın en büyük telif hakkı sektörü olan ticari yazılım geliştirme için de esastır.
Politika üreticileriyle birlikte çalışan, yasal yaptırım işlemlerine öncülük eden ve tüm dünyada halk eğitimi girişimlerini yürüten BSA, fikri mülkiyet haklarına saygının global ekonomiye ve topluma yayılmasını sağlamaktadır.
• Fikri Mülkiyet Haklarını Destekleme: BSA, fikri mülkiyet haklarının bulut bilişim gibi teknolojideki son inovasyonlara ayak uydurmasını sağlamak üzere tüm dünyadaki hükûmetlerle birlikte çalışmaktadır.
• Yazılım Hırsızlığını Engelleme: BSA yaklaşık 50 ülkede ticari, son kullanıcı lisans ihlali, sahtecilik faaliyetleri ve internet korsanlığına karşı yasal yollara başvurup üyelerinin yazılım hırsızlığına karşı korunmasına yardımcı olarak güçlü yaptırım programları yürütmektedir.
• Sektör Liderliği Araştırması: BSA, sorunun kapsamına ışık tutarak ve ulusal ve uluslararası politika tepkilerinin şekillenmesine yardımcı olarak korsanlık ve korsanlığın ekonomiye etkisine yönelik en güvenilir global çalışmaları yayımlamaktadır.
• Halkı Eğitme: BSA, tüketicileri yazılım korsanlığıyla ilişkili dezavantajlar konusunda eğitmekte ve kuruluşların yazılım varlıklarını daha etkili yönetmelerine yardımcı olacak çığır açan bir eğitim programı sunmaktadır.

Pazar Açma ve Adil Rekabet Sağlama
Açık pazarlar ekonomik büyüme ve refah için esastır. BSA, ticari engelleri ortadan kaldırmak ve rekabeti çarpıtarak inovasyon gelişimini engelleyen ayrımcı tedarik tercihlerini yok etmek üzere hükûmetlerle birlikte çalışarak yazılım sektörü için pazar olanaklarını genişletmektedir.
• Büyüme Engellerini Ortadan Kaldırma: BSA politika üreticilerine bilgi, bilirkişi analizi ve açık pazarlar gündemini desteklemeye yönelik sektörel açılımlar sunmaktadır. Bu girişimler, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji pazarları olmanın yanı sıra aynı zamanda aşırı boyutlara ulaşmış korsanlığın da merkezi niteliğindeki BRIC ekonomilerine özel olarak odaklanmayı da kapsamaktadır.
• Teknoloji Tarafsızlığını Destekleme: BSA, uluslararası mecrada tanınmış standartları ve hükûmetlere yönelik tarafsız BT tedarik politikalarını destekleyerek teknolojiler arasında adil rekabete teşvik etmektedir.
• Yeni İnovasyonları Destekleme: BSA, bulut bilişim gibi yeni teknolojilerin gelişmesi için uygun koşullar oluşturmak üzere tüm dünyada politika üreticileriyle birlikte çalışmaktadır. Teknoloji standartları konusunda işbirliği yapmanın yanı sıra bu çalışma, fikri mülkiyet korumalarını artırma, uluslararası yasal ilkeleri uyumlu hale getirme ve herhangi bir şirketin veya hükûmetin yeteneği ya da yargısı dışındaki diğer zorluklara değinmeyi kapsamaktadır.

Teknolojiye Yönelik Güven ve İnanç Oluşturma
Güvenlik ve gizlilik tüketiciler, işletmeler ve hükûmetlerin bilgi teknolojisine yönelik güven ve inançlarını güçlendirmektedir. BSA, sorumlu veri yönetimini desteklemekte ve teknoloji piyasasını dönüştüren ve toplum için değer oluşturan inovasyonun her yeni dalgasının kabulünü ve benimsenmesini kolaylaştırmaktadır.
• Kamu-Özel İşbirliğini Teşvik Etme: Üyelerin uzmanlığından ve kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği verimli çalışma ilişkilerinden yararlanan BSA, bir bilgi merkezi ve işbirliğini teşvik edip sektör ve hükûmetler arasında fikir birliği oluşturmaya yarayan bir katalizör görevi görmektedir.
• Tüketicileri Koruma: Bulut bilişim gibi yeni teknolojiler ortaya çıktıkça BSA ve üyeleri uygun gizlilik ve güvenlik standartları geliştirmekte ve politika üreticileri ve düzenleyicilerle açılımlarını paylaşmaktadır.
• Politika Çözümlerini Planlama: BSA, siber suçu etkin bir biçimde engelleyen ve bu konuda cezai uygulamada bulunan, tehditleri azaltan, tüketicileri bilgilendiren ve koruyan ve siber olaylara tepki gösteren politikalar üretme konusunda hükûmetlere yol gösterecek global bir siber güvenlik çerçevesi geliştirmiştir.

Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk Programları
Yazılım ve diğer türde fikri mülkiyet (IP) hırsızlığı ve bunların yasa dışı kullanımı ciddi bir global sorundur. Yazılım korsanlığı, teknoloji şirketlerinin işlere inovasyon kazandırma ve iş oluşturma yeteneğini zorlaştırmakta, yerel BT hizmeti veren firmalara zarar vermekte, hükûmetin vergi gelirlerini baltalamakta ve siber suç ve güvenlik sorunlarını artırmaktadır.
BSA, dünyanın önde gelen yükselen piyasalarına özel önem göstererek global bir ölçüde yasal yazılımı yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. BSA, bunu çeşitli yöntemlerle gerçekleştirmektedir.
• Soruşturmalar ve yaptırım: BSA, her yıl son kullanıcılardan, satıcılardan, emniyet teşkilatından, üye ülkelerden ve bağlı kuruluşlardan iddia edilen yazılım korsanlığıyla ilgili binlerce rapor talep etmekte ve almaktadır. BSA, bu ipuçlarını araştırmakta ve yazılım korsanlığını durdurmak için gerektiğinde ve uygun olduğunda hukuk davaları açmaktadır. BSA, cezai takibat için ulusal emniyet yetkililerine özellikle ürkütücü davaları sevk etmektedir.
• İnternet tabanlı korsanlıkla mücadele: BSA, çevrimiçi açık artırma siteleri, eşler arası siteler ve diğer internet kanalları aracılığıyla korsan yazılımın internette dağılımını izlemek üzere en son teknolojiyi kullanmaktadır. BSA, her yıl internet servis sağlayıcılarına ve Web sitesi yöneticilerine korsan yazılımı sitelerinden kaldırmaları için binlerce talep iletmektedir.
• Yazılım varlık yönetimi (SAM): BSA, kuruluşların, uyumluluk risklerini azaltan ve yatırıma geri dönüşü en üst düzeye çıkaran bir biçimde yazılımları yönetmelerine yardımcı olan araçlar ve kaynaklar sunmaktadır. BSA SAM Avantajı, şirketlerin Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından yayımlanmış global SAM standartlarını kalıcı olarak benimsemeye daha kolay bir biçimde yönelmesine yardımcı olan uzun soluklu bir çabadır.
• Eğitim: BSA’nın yazılım korsanlığını ve topluma yönelik ilişkili riskleri önlemesinin en etkili yollarından biri, haber medyası, okul ve etkilenen topluluklara doğrudan destek yoluyla gerçekleştirdiği olumsuz etkilere yönelik farkındalığı artırmasıdır.