• Pınarbaşı Mah. Akdeniz Üniversitesi Teknokenti Uluğbey Arge 2 Binası, D:201, 07058 Konyaaltı / ANTALYA
  • +(90) 242 316 27 00
img

06

Ağustos

b-PRO EDŞ-SA (Enerjisa Uyumlu-Cad Tabanlı Elektrik Dağıtım Şebekesi Tasarım Uygulaması) 2020 Tedaş Birim Fiyatlarını içeren güncel versiyonu 4.2.0.2, 10.08.2020 tarihinde yayınlanacaktır!

06.08.2020 b-PRO EDŞ-SA (Enerjisa Uyumlu) 834

b-PRO EDŞ-SA (Enerjisa Uyumlu-Cad Tabanlı Elektrik Dağıtım Şebekesi Tasarım Uygulaması) güncel 4.2.0.2 versiyonu ile bir dizi performans ve hata düzenlemesi yapıldı. Bu geliştirmelere ek olarak Tedaş 2020 Birim Fiyatları veri kütüphanesine eklenmiştir. b-PRO EDŞ-SA 4.2 serisi kapsamında yapılan geliştirme detaylarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

★2020 Yılı Tedaş Birim Fiyatları veri kütüphanesine eklendi.

★b-PRO EDŞ Open Street/Google Maps Entegrasyon Modülü entegrasyonu sağlandı.

★Kofre ile direk arasına çekilmiş, abone hattı üzerinde ek muf olduğu durumlarda, direk üzerinde bulunan diversitenin uygulanmama hatası giderildi.

★Trafo çıkışında AYD_TIP box olduğu zaman meydana gelen direk numaralandırma hatası düzeltildi.

★Kanal tipi seçimlerindeki hatalar giderildi.

★Trafo güç hesabında ileri durumundaki abone çıkışların Muhtemel Toplam kısmına getirilmesi sağlandı.

★Performans iyileştirici geliştirmeler yapıldı.

★Aydınlatma panosundan havai şebekelere bağlantı olduğunda, direk numaralandırmada oluşan hata giderildi.

★Trafodan ilk çıkış aydınlatma panosu olduğu zaman, kol numaralandırma da oluşan hata giderildi.

★AG Beton direk seçimleri kurum talebine istinaden tekrardan açıldı.

★Enerjisa SAP Keşfi malzeme ana listesi güncellemeleri yapıldı.

★Aydınlatma direk listesine aydınlatma panosu ve besleme kablosunun detaylarının gelmesi sağlandı.

★Trafo güç hesabı raporunda, trafodan çıkış kablosunun durumu ilerde olan kolların yükleri Muh. Toplu Yük olarak tasniflendirildi.

★Enerjisa tarafından gönderilen tek hat şemalarına göre düzenlemeler yapıldı. (Aktif sayaç kombi sayaç olarak değiştirildi, trafo akım değerleri gösterildi, TMŞ çıkışlı sigortalar düzeltildi, sabit grup kablosu değiştirildi, redresor sigorta değeri düzeltildi.)

★Sistem seçeneklerine ilerde ve yakın kabloların otomatik kablo kanal seçimine dahil edilip edilmemesine dair opsiyon eklendi. Bu seçime göre manuel seçimlerde düzenlendi.

★Boxtan çıkış kablolarında ek muf kullanıldığında sigorta değerinin box şalta gelmesi sağlandı ve çizim düzeltildi.

★AG gerilim düşümü rapor detayında meydana gelen hatalar düzeltildi.

★Simge durumuna küçültüp tekrar büyüttükten sonra tam ekran modundan çıkma hatası giderildi.

★Tedaş Keşif Raporunda, 2018 birim fiyat kitabına göre 024.2.4.5 pozu 3 TL daha fazla gelme hatası giderildi.

★Excel raporlarının bir kısmında yaşanan versiyon uyumsuzluğu hatası giderildi.

★Boxlardan direğe çıkışların box şalt şemalarında gösterilmesi sağlandı.

★Eski versiyonlarda, hazırlanmış projelerin açılmasında meydana gelen, programdan çıkartılmış malzemeler kaynaklı kırılma hatası giderildi ve olası durumlarda kullanıcı bilgilendirme mesajı eklendi.

★Mevcut trafolara yeni eklenen fiderlerin durumunun default olarak yeni gelmesi sağlandı.

★Gerilim düşümü raporu oluşturulurken, AYD panoya çıkan kolların, gerilim düşümü analizlerinin gerilim düşümü raporuna gelmesi sağlandı.

★Gerilim düşümü raporunda abone çıkışlarını raporda göstermek istediğimizde kofre yükleri iki katı olarak hesaplanıyordu, düzeltildi.

★CBS Entegrasyon modülü aktifleştirildi.