b-proje

b-PRO EDŞ (Cad Tabanlı Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje Yapım Programı)

4.2.0.1

Satış Departmanı

 • Açıklama
 • Modüller
 • Versiyon
 • Fiyatlar
 • Görseller
 

KULLANIMI KOLAY TAMAMEN TÜRKÇE/İNGİLİZCE ARAYÜZ

ALÇAK GERİLİM (AG)

 • Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Aydınlatma Şebekesi Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Isı Analizi ve Raporlaması
 • Güç Kaybı Analizi ve Raporlaması
 • Trafo Güç Analizi ve Raporlaması

ORTA GERİLİM (OG)

 • Normal İşletme Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Arızalı Durum Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Toplam Güç Kaybı Analizi ve Raporlaması
 • Kısa Devre Hesabı
 • Röle Koordinasyonu

AG, OG, ABONE ÇİZİMLERİ

 • 1/500, 1/1000,1/2000,1/5000 vs. Ölçekli Şebeke Çizimleri Oluşturabilme
 • OG Şalt Çizimi
 • AG Şalt Çizimi
 • Box Şalt Çizimi
 • OG Primer Çizimi
 • Bina Yerleştirme Planı Çizimi
 • İstimlak Planları Çizimi
 • Prensip Şeması Çizimi
 • Direkler İçin Vektör Diyagramı Çizimi

AG, OG, AYDINLATMA ŞEBEKELERİ İÇİN DİREK, TRAVERS, İZALATÖR SEÇİMLERİ

 • Hazır Veri İçeren Kütüphanesi ile Tüm Buz Yükü Bölgeleri ve Direk Tipine Göre Direk, Box, Travers ve İzolatörü Hatasız Seçebilme
 • Açı ve İletken Cinsine Göre Zayıflatma Faktörlü Direkleri ve Donatısını Otomatik Seçebilme

OTOMATİK MODÜLLER

 • Tek Tıklama ile Bütün Şebeke Elamanlarının Şartnamelere Göre Otomatik Numaralandırılabilme
 • Gerekli Noktalara Topraklama Ekleyebilme
 • Tercihlere Göre Otomatik Lamba Koyabilme
 • Otomatik Antet Oluşturma
 • Otomatik Bölge Ayırma

KEŞİF VE METRAJ RAPORLARI

 • Genel ve Grup Keşfi Oluşturabilme
 • Trafo Bazlı Keşif Oluşturabilme

SAYISAL VE/VEYA RASTER (IMAGE) HARİTA/İMAR PLANLARI KULLANABİLME

 • Koordinatlı olarak bmp, tiff vb. formatlarda raster(image) ve/veya sayısal(vektör) her türlü harita,imar planı vb. gibi coğrafi planları altlık olarak kullanabilme
 • Altlıklar üzerinde oluşturduğunuz şebekelerinizin baskılarını mükemmel kalitede alabilme

OPTİMİZASYON MODÜLÜ

 • Normal durumda gerilim düşümü,arıza durumunda gerilim düşümü,toplam yük,aşırı yük,maksimum yük gerilim düşümü  vb. ile her tür karışık ve çok “göz”lü looping-ring şebekeleri %e, %P yada güç kaybına (kW) göre  çok kısa şürede optimize ederek kayıpları minimize edebilme

Boğaziçi EDAŞ Gerilim Düşümü Hesabı Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

CBS Entegre Export Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

CLK Erp (EBS) Entegrasyon Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

EPDK Birim Bedel Keşif Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., CBS Entegre Export Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

MEDAŞ Erp (YTS) Entegrasyon Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

Meram EDAŞ Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

TEDAŞ-2015 Usül ve Esasları Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

Yatırım Analiz Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

4.1.1.2 - 19.08.2019

★ AG Analiz->AG Hesaplamalar-> Ger.Düş.- Güç Kaybı- Isı Hesabı(Yeni Tip) komutlarıyla erişilen Gerilim Düşümü menüsü üzerinden rapor alma esnasında, projede bulunan iletkenlerden elektriksel değerlerinde eksik olması durumunda meydana gelen kırılma giderildi ve kullancı bilgilendirmesi eklenerek hatanın raporlanması sağlandı.
★ Aydınlatma iletkenlerinden 4x10-Al, 4x10-Al(Z), 2x10-Al, 2x10-Al(Z), 2x16-Al, 2x16-Al(Z) kullanılan projelerde elektriksel veri tablolarında eksik data olmasından kaynaklı hata giderildi ve ilgili malzemelerin keşif maliyet raporuna gelmesi sağlandı.
★ Excel raporlarının bir kısmında yaşanan versiyon uyumsuzluğu hatası giderildi.
★ Beton köşk TİP-2H_725 (HD) birim fiyatı düzeltildi.
★ 005.7.BTN pozunun Tedaş Keşif Raporu açıklaması düzeltildi.
★ 3A+2P için eş değer trafo çıkış kablosu 3x70+25 yerine 3x95+50 olarak düzenlendi.
★ 3(3x70/16+95) ve 4(3x70/16+95) alpek iletkenleri içeren projelerde gerilim düşümü raporu almak istendiğinde meydana gelen hatalar giderildi.
★ EPDK Birim Bedel Keşif modülüne 2019 yıllarına göre keşif alabilme özelliği getirildi.
★ Tedaş 2019 Birim Fiyatlarına göre keşif maliyet raporu alabilme özelliği eklendi.
★ Jet travers kullanılan projelerde, ilgili pozun keşif maliyet raporuna gelmemesi hatası giderildi.

4.1.1.1 - 20.02.2019

★ Şalt->Box Şalt Editörü->Box Şalt Oluştur komutlarıyla erişilen Box Şalt menüsü üzerinden Box Listesi alma esnasında T_GBOX_1, B_GBOX_1, B2_GBOX_1, N_GBOX_1, T_GBOX_A, N_GBOX_A, T_GBOX_B, B_GBOX_B, N_GBOX_B tipinde boxlara sahip projelerde meydana gelen hata düzeltildi.
★ Şalt->Box Şalt Editörü->Box Şalt Oluştur komutlarıyla erişilen Box Şalt menüsü üzerinden Tamam butonu ile box şalt çizimleri oluşturma esnasında T_GBOX_1, B_GBOX_1, B2_GBOX_1, N_GBOX_1, T_GBOX_3, B_GBOX_3, B2_GBOX_3, N_GBOX_3 tipinde boxlara sahip projelerde meydana gelen hata düzeltildi.
★ Şalt->Box Şalt Editörü->Box Şalt Oluştur komutlarıyla erişilen Box Şalt menüsü üzerinden Box Listesi alma esnasında kullanılan box tipine ait blok bulunamadığında ortaya çıkan kırılma engellendi ve hangi box tipinden kaynaklandığına dair bilgilendirme mesajı eklendi.
★ Tedaş keşif raporunda montaj fiyatı hatalı gelen 032.26.1.46/47 pozları düzeltildi.
★ EPDK Birim Bedel Keşif modülüne 2015-2016-2017-2018 yıllarına göre keşif alabilme özelliği getirildi.
★ BOX_TIPA ve BOX_TIPB kullanılan projelerde, Tedaş Keşif Raporu, mavi kitaba göre pozları kullanarak alındığında ilgili pozların tekerrür etme hatası giderildi.
★ Tedaş Keşif Raporunda, 2018 birim fiyat kitabına göre 024.2.4.5 pozu 3 TL daha fazla gelme hatası giderildi.
★ Alpek karışık çift devrelerde meydana gelen kırılmalar giderildi. Kullanıcıları hızlandırmak amacıyla eklenen alpek karışık çift devrelerin elektriksel ve seçim hesaplamaları varsayımlara göre yapılmaktadır. Kesin hesaplamalar ve doğru seçimler için, tek devreleri ayrı ayrı kullanarak node yardımıyla eklemeniz gerekmektedir.

4.1.0.4 - 15.11.2018

★ Çelik zırhlı AG kablolar eklendi.
★ Primer malzeme listesinde sigortalı yük ayırıcılar için sigorta değeri seçilmesi sağlandı.
★ TEDAŞ-MLZ/2004-046.B şartnamesine göre SDK güncellemesi yapıldı. Yeni SDK'larda ana baradan abone çıkışları eklendi ve çizimler düzeltildi.
★ Al. Zırhlı Kablolar keşfe malzemeye ve seçim tablolarına eklendi.
★ Primer malzeme listesinde ve çizimlerinde farklı değerlerde gelen röle gerilimleri seçilen değere göre düzenlendi.
★ Beton köşklerde, trafo ve trafo koruma hücresi arası XLPE kabloyu sigortalıda 95 lik alıyordu. 50’lik olması yeterli olduğundan düzenlendi.
★ Sokak aydınlatma iletkeni seçeneklerinde 4x10 AL, 2x10 AL, 2x16 AL bulunmamaktadır.
★ Keşifte SDK için ayrıca DSYA alıyor alınıyordu. SDK fiyatlarına dahil olduğundan keşfe gelmesi engellendi.
★ Keşfe otomatik gelen abone kablosu, abone kanalı vb. aboneye ilişkin pozlar kaldırıldı.
★ Yer altı kablolarının AG ve YG için ayrı kabin içi payları ve direk paylarının manuel ayarlanabilmesi sağlandı.
★ Demontajdan montaj direkler, direk listesinde yeni direk olarak görünüyordu. BYSK kısmında ise kare sembolü çıkıyordu. Düzeltildi.
★ MAPINFO EXPORT 3 derece ve 6 derece seçeneği eklendi.
★ Donatı 36Kv fakat işletme gerilimi 15 olan binaların Trafosu 15kV olmasına rağmen OG şaltta 15’lik trafolar seçilemiyordu. Düzeltildi.
★ B-PRO’da harici ve dahili tip AG pano seçimi yapılırken AG çıkışlarında DSYA değerleri kablo kesitine göre seçiliyor olup çekilen güç göz ardı edilmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Proje seçeneklerinde ilave potans yükü girilsin seçeneği (T;KT) taşıyıcı, (D;KD) durdurucu ve (N) nihayet direği için özelleştirildi.
★ Keşiflerde demir potans ve traverslerin kilosunu beton travers ve konsolların nakliyesinin üzerine ilave ediyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Keşfe Mevcut malzemelerin gelmemesi sağlandı.
★ AG kısa devre hesabında direk numaralarındaki hatalar düzeltildi.
★ BYSK direklerde AG/OG tepe kuvveti 3 den aşağıları kullanamama özelliği çalışmıyordu. Düzeltildi.
★ Box şalt çiziminde 1 girdi 2 çıktı boxlar için 2. çıkışın DSYA’sını çizmiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ AG Pano Tekhat şemasında Yedek DSYA’lar görünmüyordu. Düzeltildi.
★ Yeni direk listesinde P kısmında iletken cer kuvveti + ilave potans yükü olarak görünmesi sağlandı. Etki eden rüzgar kuvveti için de w harfi eklendi.
★ Beton direkler için galvaniz ve beton potans gelecek, boyalı kaynaklı demir potans gelmeyecek şekilde güncellendi.
★ DM’de kesicilerin hepsini 1250A seçiliyordu. Bara sabit 1250A fakat kesici 630A olacak şekilde güncellendi.
★ Bina yerleşim planı çiziminde Açık şaltta trafo koruma hücresi kesicili olanlarda akım trafosundan sonra gelen topraklı adi ayırıcı çizimi kaldırıldı.
★ AG kısa devre çıktılarında trafo sembolünün altındaki trafo gerilimi hep 31,5/0,4kV yazıyordu. 15kV lerde 15kV olacak şekilde düzenlendi.

4.1.0.3 - 04.10.2018

★ b-infoGIS ERP sistemine entegre olarak online aktivasyon sistemi devreye alınmıştır.

4.1.0.2 - 20.07.2018

Versiyon Bilgileri Girişmemiş. !

4.1.0.1 - 30.06.2018

Versiyon Bilgileri Girişmemiş. !

4.0.2.5 - 31.03.2018

★ MERAM EDAS için hazirlanan, YTS formatinda kesif raporlama kabiliyeti kazandiran MEDAS ERP MODÜLÜ geliştirilmiştir. Modülü fiyat bilgisine satış sayfamızdan ulaşabilir, satis@b-infogis.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.
★ GEDIZ Elektrik Dağıtım şirketi bünyesinde kullanılan coğrafi bilgi sistemlerine entegre cbs veri hazırlayabilen GEDIZ CBS Export Modülü geliştirilmiştir. Modül fiyat bilgisine satış sayfamızdan ulaşabilir, satis@b-infogis.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.
★ Mevcut ve yeni projesi çizilen bir bölgeye yapılacak yatırımın, tüketim oranından yola çıkarak kaç yılda geri kazanılabileceğinin detaylı analizini yapan YATIRIM ANALIZ modülü geliştirilmiştir. Modül fiyat bilgisine satış sayfamızdan ulaşabilir, satis@b-infogis.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.

4.0.2.4 - 31.12.2017

★ Kesif maliyet raporunda termoplastik olarak gelen orta gerilim kablo başlıkları büzüşmeli olacak şekilde değiştirilmiştir.
★ Tam sayı olarak girilen ekstra kablo uzunluklarının ondalıklı olarak da girilebilmesi sağlanmıştır.
★ Bina yerleşim planı çizimlerinde, ölçek bilgisi yerine hücre genişliklerinin yazılması sağlanmıştır.
★ Travers ekleme menüsünden beton direklere demir travers ekleyebilme özelliği sağlanmıştır.
★ Toplam kanal metrajına göre her 50 metre için kablo kanalı işaret plakasının gelmesi sağlanmıştır. Bu işlemin yapılabilmesi için; “Proje Seçenekleri- Hat/Kablo Seçenekleri” menüsünün altında bulunan “Işaret Plakası: 50 m.’de bir adet” olarak girilmelidir.
★ Beton direklerde keserek demontaj etme özelliğinin keşiflere gelmesi sağlanmıştır. Bu işlemin yapılabilmesi için; “Sistem Seçenekleri-Beton Direkleri Keserek Demontaj Et” kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.
★ Primer sema çiziminde, kapalı (modüler) hücrelerin üst kısımlarına bara tipinin yazılması sağlanmıştır. Bu işlemin yapılabilmesi için; “Sistem Seçenekleri-Kapalı Saltlarda Primer Semada Bara Tipi Görünsün” kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.
★ Jet traverslerde, önceki versiyonda Örneğin: 81 kg’lık olan jet traversten 2 adet kullanıldığında 2 ile çarparak keşfe getiriyordu.Bu durum sadece adetini fiyatsız olarak, demir pozuna da kg olarak ilave edilecek şekilde düzeltilmiştir.

4.0.2.3 - 30.09.2017

★ 2017 birim fiyatlarına göre kesif alabilme özelliği eklendi.
★ Kanalların ebat tip adinin yanına, kullanıcının isteğine göre, ayni kanalın tip numarasının yazdırılması sağlandı. Örneğin; K_TIP-1_1 (U302) gibi. Bu işlemin yapılabilmesi için; “Kanal” ana menüsünün altında bulunan “Kanal Tip Numarası – Göster ya da Gösterme” komutlarının verilmesi gerekmektedir.
★ Vektör diyagramı çizimlerinde, kullanıcının isteğine göre, fonksiyonu nihayet olan direklerin de çizdirilmesi sağlandı. Bunun için; vektör diyagramı çizimi penceresine gelindiğinde “Fonksiyon” seçeneklerinde bulunan “N, MN” seçeneği işaretlenmelidir.
★ Bıçaklı NH sigorta kullanılan box’larda, uygun olan NH sigorta gövdesinin keşiflere gelmesi sağlandı.
★ Kullanıcının isteğine bağlı olarak, box’larda kullanılan ‘Beton Kaide Bedeli’nin keşiflere gelmesi sağlandı. Bahsedilen durumun gerçekleşebilmesi için “Proje-Sistem Seçenekleri-Box’larda Beton Kaide Bedeli Keşfe Gelsin” kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.
★ Primer malzeme listesinin 11A kodlu ‘Akü-Redresör Grubu’nun karakteristik açıklamasında, “En Az 26 Ah” olacak şekilde bir düzenleme yapıldı.
★ Bazı AER kabloların üç ve dört devreleri ilave edildi.
★ Kullanım tipi ‘Özel’ ve durumu ‘Yeni’ olan bina tipi trafonun sembolünde oluşan hata giderildi.
★ OG direklerin menüsüne girilip, izolatör ve izolatör demiri seçeneklerine gidilmek istenildiğinde oluşan hatalar giderildi.
★ Otomatik direk numaralandırmada oluşan bir takim hatalar giderildi.

4.0.2.2 - 30.06.2017

★ Kesif raporu, keşfin oluşturulduğu yıldan farklı bir yılda alınmak istenildiğinde, ‘ÖZEL’ pozlarda birtakım sorunlar oluşmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ Direk seçim raporlarının alındığı butonlarda ki ifadeler değiştirilerek anlam kargaşasına yol açabilecek durum ortadan kaldırıldı.
★ AG-OG yer altı kabloların metrajı elle değiştirildiğinde değiştirilen miktar, beton kanala-direğe-duvara döşeneceğine göre olan pozdan gelmekteydi. Bu durum düzeltilerek elle ilave edilen miktarın yer altına döşenen pozdan gelmesi sağlandı.

4.0.2.1 - 31.03.2017

★ FORM 17 raporunda oluşan hatalar giderildi.
★ Topraklama hesabı raporunda birtakım iyileştirmeler yapıldı. Daha önceden, eğer şebekede bina tipi trafo yok ise ve sadece şebeke direklerinin topraklama hesabi yapılmak isteniyorsa bu işlem gerçekleştirilemiyordu. Kullanıcı isteğine bağlı olarak, projede bina tipi trafonun olup olmamasına bakılmaksızın şebeke direklerinin ya da bina tipi trafoların ayrı ayrı topraklama hesabi yaptırılabilir hale getirildi.
★ Kullanıcının farkında olmadan yapabileceği hataları engellemek adına; hat menüsünde, hat genel tipleri arasında oluşabilecek geçiş durumları tamamen engellendi. Örneğin; var olan bir AG hattın menüsüne girilerek OG hattına çevrilmesi gibi.
★ Bazı durumlarda parafudr topraklaması olan bir OG direğinin menüsüne girip tamam dedikten sonra, parafudr topraklama olmaması gereken bir direkte bu seçenek aktif hale geliyor ve yanlışlıklara sebebiyet veriyordu. Bu durum yeniden düzenlenerek sadece olması gerek direklerde parafudr seçeneğinin aktif hale getirilmesi sağlandı.
★ AG salt çiziminde, çıkışlar alüminyum kablo ile yapılsa bile, AG kollarda “NYY” ifadesi yazmaktaydı. Bu durum yeniden düzenlenerek alüminyum kablolarda “NAYY”, bakir kablolarda “NYY” ifadesinin yazması sağlandı.
★ “Özel ve Maktuen Birim Fiyat Güncelleme” menüsüne, kullanıcının daha öncesinden hangi malzemenin fiyatını değiştirdiğini fark edebilmesi amacıyla renklendirme sistemi getirildi. Böylece kullanıcının daha önceden değiştirdiği bir fiyat var ise renklendirme sayesinde bu pozun hangisi olduğu daha rahat ve hızlı bir şekilde fark edilebilir hale getirildi.
★ Trafodan, doğrudan abone kofresine bağlı bir AG kol olması durumunda, bu koldaki güç, trafo güç hesabı ve AG şalt çizimlerine gelmemekteydi. Bu durum düzeltildi. Ayrıca bu şekilde bir besleme olması durumunda, AG gerilim düşümünde bu kolun görülebilmesi için menüde “Abone Bağlantıları Raporda Gösterilsin” seçeneğinin işaretli olması gerekmektedir.
★ AG kısa devre ve trafo güç hesabında yazılımsal olarak iyileştirmeler yapılarak, işlemlerin daha hızlı yapılması sağlandı.
★ Direk numaralandırmada “A,B…” gibi AG kol isimlerinin ekrana yazdırılmasında bazı geliştirmeler yapıldı.
★ MAPinfo mif dosyası olarak dışarıya vermede iyileştirmeler yapılarak, ayni direkte bulunan farklı tip ve/veya güçteki lambaların ayrı ayrı dışarıya verdirilmesi sağlandı.
★ Çift devre OG hatlarının bazılarında direklere travers seçtirilememe durumu giderildi.

4.0.2.0 - 31.12.2016

★ Kanalların fiyatlandırılması, TEDAŞ birim fiyatına göre yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; kullanıcı isteğine bağlı olarak, kanalın fiyatlandırılması 2 seçeneğe göre yapılır hale getirilmiştir: a.“Proje-Sistem Seçenekleri” menüsünde bulunan, “Keşiflerde Kablo Kanalları Metrik Olarak Hesaplansın” seçeneğinin işaretli olması durumunda; ayrıca bir kanal pozu gelmemekte, kanallar kabloların montaj fiyatından hesaplanmaktadır. (Yeraltina döşenen birinci kablo - direğe-duvara döşenen kablo - yeraltına döşenen ikinci kablo) Kablo montaj fiyatındaki farkla beraber; kanalın genişletilmesi, derinleştirilmesi, tuvenan farkı, kaplama söküm-yeniden yapım gibi pozlarda kanalın tipine göre keşfe gelmektedir. b. “Proje-Sistem Seçenekleri” menüsünde bulunan, “Keşiflerde Kablo Kanalları Metrik Olarak Hesaplansın” seçeneğinin işaretli olmaması durumunda; program daha önceden olduğu gibi, analiz sonucu bulunan m^3 fiyatına göre, keşfe kanal pozu getirerek hesap yapmaktadır. NOT: Yukarıda bahsedilen seçenekler TEDAŞ keşfi için geçerlidir. Bahsi geçen seçenek işaretli olsun ya da olması, EPDK keşfi m^3 olarak hesaplanmaktadır
★ EPDK keşfinin oluşturulması sağlandı. Bunun için; “Kesif-EPDK” menüsünün altında bulunan “EPDK Kesif Oluştur” komutu verilmelidir. Ardından raporlama için “EPDK Kesif Rapor” butonuna basılmalıdır.
★ Direk tipi trafolarda; TRM-AG pano arasındaki iniş kablosu, keşfe direğe-duvara pozundan gelecek şekilde daha önceden düzenlenmişti. Çıkış kablosunun da ayni pozdan gelecek şekilde olması sağlandı.
★ Mevcut bir direğe, yeni projede sadece potans ilave edilmesi durumunda, direk seçimi yapıldıktan sonra direğe yeni potansın seçtirilmesi sağlandı.
★ Daha önceden programa "AG izolatör seçiminde N80'lik izolatör yerine N95'lik kullanılsın" seçeneği ilave edilmişti. Yeni projede bahsi geçen seçenek aktif hale getirildiğinde, program hiç değişiklik olmayan mevcut direklerdeki izolatörlerde N95 olarak yinelemekteydi. Bu durum düzeltilerek, değişiklik olmayan direklerdeki izolatörün mevcut olarak kalması sağlandı.
★ Direk seçimi esnasında, programın zayıflatma faktörü uyguladığı direk varsa; direk seçim raporunun açıklamalar hanesine, zayıflatmanın olduğunu belirtmek amacıyla “ZAY. FAK.” yazdırılması sağlandı.
★ Trafo direklerinin seçim sekmesinde, direk seçimi sonucunda hesaplanan cer değerlerinin görünmesi sağlandı.
★ OG salt oluşturduktan sonra, fider seçimi yapıldığında elle değiştirilen bazı fiderler varsayılana geri dönüyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Alpek iletkenin “Sik Kullanılanlar” menüsünden seçilip bağlanması sonucu oluşan hata giderildi.
★ Müşterek direklerde alpek iletken var ise, alpeklerin hırdavat malzemelerinin seçtirilmesi sağlandı.
★ 1250 ve 1600 kVA transformatör konulan beton köşklerde, transformatör ile AG pano arasındaki kabloların seçtirilmesi yeniden düzenlenerek şartnameye uygun hale getirildi.
★ Direk tipi trafolarda OG kabloya, direğin boyu kadar ilave kablonun otomatik gelmesi sağlandı. Ayrıca direk tipi trafoya ekstra kablo uzunlukları menüsünden elle kablo ilave edildiğinde oluşan metraj hataları giderildi.
★ Form_4B’deki AG kablo metrajına, direk tipi trafoların iniş kablosunun da gelmesi sağlandı.
★ Her zaman olmamakla birlikte, bazı durumlarda AG gerilim düşümünü ekranda görmek için kullanılan "Genel>AG Gerilim Düşümü Değerlerini Projede Göster>Göster" komutunda oluşan hata giderildi.
★ Detaylı sorgulama modülünde, yatay delgi kanalların sorgulatılması ile ilgili oluşan hata giderildi.
★ Ayni pozdaki, ayni alpek hırdavat malzemelerinin, kesif raporda ayrı ayrı görünmesi engellenerek tek bir grupta toplanması sağlandı.
★ Yatırım planına göre keşif raporunu excel’e yazdırırken oluşabilen hata giderildi.
★ EK-3 formatında düzenlemeler yapıldı.
★ Askı, fıçı tip tertiplerde direk boyu ve travers seçimiyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

4.0.1.4 - 30.09.2016

★ Keşif-Metraj raporları arasında uyumsuzluğa neden olan hatalar giderildi.
★ Lambanın direğin durumuna göre kendi durumuna göre metraj raporuna gelmesi sağlandı.
★ Boğaziçi EDAŞ tarafından istenen gerilim düşümü raporunda meydana gelen çökmeler giderildi.
★ AG Gerilim Düşümü Raporu' nda düzeltmeler yapıldı.
★ Sökülen parafudrların yeni olarak gelmesi sağlandı.
★ 1600 KVA ve üzeri güçlerde, trafo besleme hücresini kesicili olarak seçilmesi sağlandı.
★ Aydınlatma box'ları ilave edildi.
★ b-infoGIS HAKEDİŞ programı için proje dosyası oluşturabilme özelliği geliştirildi. (b-infoGIS HAKEDİŞ programına sahip kullanıcılar içindir.)

4.0.1.3 - 30.06.2016

★ Alçak gerilim sayaç otomasyon panolarıyla (ASOP) ilgili geliştirmeler yapıldı.
★ Önceki versiyonlarda oluşturulan bir projenin keşfi alınırken meydana gelen "List Index Out of Bounds" hatası giderildi.
★ Keşif raporunda yeraltı kablolalarının direğe-duvara pozu ile yeraltına döşenen ikinci kablo pozları ayrıştırılarak, ayrı ayrı rapor edilmesi sağlandı.
★ AG-OG galvanizli saç poligon direklerine ilaveler yapılarak birim fiyat kitabındaki malzemelerin tamamı ilave edilmiş oldu.
★ AG Gerilim düşümü raporunu oluşturma kısmında düzeltmeler yapıldı.

4.0.1.2 - 31.03.2016

★ Keşif raporunda görünmeyen ekstra kablo uzunlukları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

4.0.1.1 - 31.12.2015

★ Yeni eklenen ag panoları, durumlarına bakılmaksızın her trafo için keşife getirme hatası giderildi.
★ Bazı durumlarda "AG Pano Mevcut Kalsın" seçeneği işaretli olmasına rağmen AG panolar sökülmekteydi.İlgili hata giderildi.
★ Mevcut proje dosyasından fider seçimi yapıldığında oluşabilecek hatalar düzeltildi.
★ AG Tek hat çizimlerinde düzenlemeler yapıldı.
★ Alpek kabloların sonuna eklenen "AER" ifadesinin detaylı sorgu menüsünde görünmesi sağlandı.

4.0.1.0 - 30.09.2015

★ Proje seçenekleri ana menüsünde bulunan “Travers/İzolatör” seçenekelerine; “AG İzolatör Seçiminde N80’lik Yerine N95’lik İzolatörü Kullanılsın” seçeneği ilave edildi.
★ 2016 Usul ve Esaslar’a göre programda revizeler yapıldı.
★ Mevcut direk listesinde, armatür bilgilerinin görünmesi sağlandı.
★ Galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerinin isimleri, çizimde “AD1-D-90/10” yerine “AD1-90/10” olacak şekilde ayarlandı.
★ Direk seçiminde, “Hasarlı” işaretlenen direklerle ilgili yapılan işlemler yeniden düzenlendi.
★ AG gerilim düşümü raporu alınırken; “Uzun Kola Göre Yap”, “%e’si En Büyüğe Göre Yap” seçenekleri ilave edildi. Seçilen kritere göre, AG gerilim düşümü raporları alınabilir hale geldi.
★ Direk seçiminde; kullanıcının yeni direk olarak “ağaç seç” işaretlemesi ve tepe kuvvetinin kurtarması durumunda, branşman ve/veya tevzi direkleri ağaç direk seçilebiliyordu. Ağaç direkler için tepe kuvvetinin yanında, direk fonksiyonunun da dikkate alınması sağlanarak, branşman ve tevzi direklerde ağaç direklerin seçilebilmesi engellendi.
★ Bazı durumlarda, direklere konulan lambalar, direğin uzağına gelebiliyordu. Bu durum engellendi.
★ Direk tipi trafolarda; trafo ile AG pano arasındaki iniş kablosunun, kullanıcının isteğine göre alüminyum olabilmesi sağlandı. (Trafo menüsünün altına “TRM-AG pano arası Alüminyum Kablo Olsun” seçeneği eklenerek bu işlem yapılabilir hale getirildi.)
★ Detaylı sorguda, “Direk Lamba Değiştir” özelliği kullanılması sonucu oluşan hatalar giderildi.
★ Trafolara verilen isimlerle alakalı kurallar getirildi: a- Trafo isminin boş olabilmesi engellendi. b- İki veya daha fazla trafoya aynı ismi verebilme engellendi. c- Trafo ismi verilirken, büyük/küçük karakterlerle alakalı oluşabilen sorunlar giderildi. (NOT: Yukarıda bahsedilen durumlar şalt işlemlerinde önemli hatalara sebebiyet vermekteydi. Bu sebeplerden oluışan hatalar giderilmiş oldu.)
★ Direk tipi trafolarda; trafo çıkış kablosunun durumuyla ilgili oluşan hatalar giderildi.
★ Otomatik direk numaralandırma menüsünde, “Mevcut Direklere İşlem Yapma” seçeneği aktifken oluşan hatalar giderildi.
★ Galvanizli demir müşterek direklere de JET travers seçtirebilme özelliği getirildi. (Jet traversin seçilebilmesi için ilgili direğe tıklanıp “JET TRVS VAR” kutucuğu işaretlenmelidir.)
★ Galvanizli demir direklere de alpek takımının seçtirilebilmesi sağlandı.
★ Kafes direklerin (AG-OG) sembollerinin, kullanıcı isteğine bağlı olarak, yuvarlak ya da kare görülebilmesi sağlandı. ( Örneğin kafes direklerin sembollerinin yuvarlak görünmesi isteniyorsa, “Proje Seçenekleri” menüsünde bulunan “Direk Seçenekleri” sekmesine gidilip, “Kafes Direklerin Sembolü Yuvarlak Olsun” kutucuğu işaretlenmeli ve “Kafes Direklerin Sembollerini Uyumla” butonuna basılmalıdır. )
★ Müşterek direklerde, dar açılı konumlarda izolatör ve gergi takımının adetlerinin doğru gelmesi sağlandı.
★ Hat kuralları geliştirilerek, kule tipi, kule çıkışlı tip ve buna benzer OG havai hattın doğrudan girebileceği bina tipleri hariç, diğer binalara doğrudan OG havai hattın girebilmesi engellendi.
★ Alpek kabloların sonuna, hat menüsünde ve çizimde daha kolay anlaşılabilmesi için, “AER” ifadesinin gelebilmesi sağlandı.
★ Programın oluşturduğu “AG Saha Dağıtım Kutusu (Box) Listesi” nde 2. Sayfadan sonra oluşabilen başlık kaymaları giderildi.
★ Son AG pano şartnamesine göre, AG pano çizimleri güncellendi. 2016 birim fiyata eklenen panolara göre keşiflendirilmesi sağlandı. (Son şartname ve BF 2016’ya göre AG panoların oluşabilmesi için; “AG Şalt Editörü/AG Kısa Devre” menüsünde bulunan “AG Şalt Oluştur/AG Kısa Devre Hesabı (Yeni AG Pano Şartnamesi)” komutu kullanılmalıdır. Bu komut verildikten sonra, gerekli ayarlar yapılıp (Sokak Aydınlatma çıkışlı ya da Aydınlatma Pano çıkışlı gibi) AG Şalt oluşturulmalıdır.)
★ 2016 birim fiyatları girilerek, BF 2016’ya göre keşiflerin alınabilmesi sağlandı.

4.0.0.0 - 30.06.2015

★ 2016 birim fiyatları eklendi.
★ TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (2015/2)’a göre; Form-10, Form-11, Form-12 (aydınlatma, mevcut ve yeni direk listeleri)’de düzenlemeler yapılmıştır.
★ TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (2015/2)’a göre; antet ile alakalı olarak, Form-14 eklenmiştir.
★ Antet bilgilerini başka projeden alma özelliği düzenlenmiştir. Böylece, her projede antet bilgilerini tekrar tekrar girmektense, daha önce antet bilgilerini oluşturduğunuz bir projeden bilgileri tek komutla alıp otomatik oluşturabilirsiniz. Anteti elle istenilen konuma yerleştirme özelliği yeniden düzenlenmiştir.
★ Topraklama hesabı geliştirilmiş ve hatalı görülen yerler düzenlenmiştir.
★ AG kısa devre hesabı geliştirilmiş, hesapları düzenlenmiştir. TMŞ, AOS, DSYA, SYA vb. gibi seçilen malzemelerin, hesaba göre uygun olup olmadığının kontrolü, programa otomatik olarak yaptırılır hale getirilmiştir.
★ Direk seçim seçeneklerine; kullanıcı isteğine bağlı olarak bir takım kısıtlama özellikleri getirilmiştir. Örneğin kullanıcı isteğine bağlı olarak, yeni demir direk seçimi yaparken “8U”, “10U”… vs. gibi istenmeyebilen direklerin seçilip/ seçilmemesi sağlanmaştır. Benzer seçim kısıtlama özellliği beton ve ağaç direkler için de yapılmıştır.
★ Primer malzeme listesi ve primer genel şemada ki sembollere gelen yazılar düzenlenmiş, konumsal olarak olması gereken yerlere gelmesi sağlanmıştır.
★ Kanal keşfinde; aydınlatma kablolarının standart olarak hesaplanması düzenlenmiştir. Örneğin; içerisinde aydınlatma kablosu bulunan kanal tiplerine keşife %12 olarak gelmesi gibi.
★ “Proje Seçenekleri” menüsü düzenlenmiş; direk, hat, lamba, izolatör gibi sınıflara ayrılmıştır. Böylece kullanıcının, bu menüyü daha etkin ve anlaşılır kullanması sağlanmıştır.
★ OG şalt düzenlemede “diğer” kısmına eklenen bir hücrenin (örneğin akım ölçü hücresi), keşifte beton köşkün fiyatına dahil edilmesi sağlanmıştır. (Beton Köşkler için.)
★ ‘Çizim Obje Seçimi’ menüsünde ki ‘Kanal Modu Aç-Kapat’ çalışır hale getirilmiştir.
★ Beton Köşk binaların parça bazlı keşiflendirilmesi sağlanmıştır. (Hücre, trafo, AG pano, boş beton köşk vs. gibi malzemelerin ayrı ayrı keşiflendirilmesi.)
★ Bcad “engine”de önemli geliştirmeler yapılmıştır. 1. Böylece; a-) .dxf olarak dışarıya verilen çizim dosyalarınızda oluşabilecek hataların önüne geçilmiştir. b-) Ayrıca, node”lar ile kofreler ve diğer objeler bağlantıları teknik mantığı içerisinde izinleri yeniden düzenlenerek, bağlantı sorunları giderilmiş ve bundan kaynaklı oluşabilen çökmeler temelden çözümlenmiştir. c-)“Dublicate name error” şeklinde oluşabilen hatalar; artık oluşamayacak şekilde çözümlenmiştir. Eskiden yapılmış projelerde oluşmuş hatalı dosyalar da bu hata giderilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
★ Microsoft office 2013 kaynaklı; Excel olarak alacağınız raporlarda oluşan hataları engellemek için programsal düzenlemeler yapılmış ve yeni excel oluşturma bileşeni (component) ilave edilmiştir.
★ Programın hata ayıklama özelliği geliştirilmiştir. Örneğin uyumsuz çekilen hatalardan kaynaklı dosya çökmelerini engellemek amacıyla programın otomatik kontrol yapması ve bulduğu hatayı düzenleyerek kullanıcıyı uyarması sağlanmıştır.
★ OG Kısa Devre Hesabında; ‘Is’ değeri yerine ‘Ik3”’ değerinin hesapta görünmesi ve Na ile birlikte Sk” görünmesi sağlanarak, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiştir.
★ 3(1x500) Al kablolar kaynaklı sorunlar giderilmiştir.
★ 2015 birim fiyatlarına göre kanalların m3 bazındaki fiyatları analiz edilerek bulunmuş ve veri tabanına bu fiyatlar girilmiştir.
★ ‘Proje’ menüsünün altına ‘Özel ve Maktuen B.F. Güncelleme’ menüsü eklenmiştir.
★ Direk tipi trafolarda, koruma ve işletme topraklama sembollerinin görünmesi sağlanmıştır.
★ LED armatür ve lambaların fiyatları veritabanına işlenmiş ve bu lambaların keşiflendirilmesi sağlanmıştır. NOT: LED’lerin fiyatları analiz yapılarak bulunmuştur. Kullanıcının fiyat değişikliği yapmak istemesi durumunda, 20. maddede belirtilen yolu izlemesi gerekmektedir.
★ DAD tipi galvanizli poligon konik aydınlatma direklerin verileri veritabanına eklenmiştir.Böylece projelendirme ve keşiflendirilebilmesi sağlanmıştır.
★ E.N.H. direklerinin ve hatların normal ve baskı renkleri değiştirilmiştir.
★ Antet kısmına Aydınlatma, 'E.N.H. direkleri ve hatlarının' sembolleri eklenmiştir.
★ Bir projede 2. kaynak konulması durumunda; kullanıcı kaynaklı, ileride oluşması muhtemel hataları engellemek amacıyla bir uyarı penceresinin açılması uygun görülmüştür.
★ TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (2015/2)’a göre; Form 4-a, Form 4-b, Form 4-c (Tesis Bilgi Formları) eklenmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.

3.58.1.5 - 31.03.2015

★ Direklere konulan sayaç panoları ile ilgili detaylı bir çalışma yapıldı. Buna göre; direk menüsüne "Sayaç Pano" adında bir sekme ilave edildi ve bu sekmeyi kullanarak, istenilen tip ve duruma göre sayaç panosu ilave edilmesi sağlandı.
★ Direklere konulan sayaç panoları, "Detaylı Sorgulama" komutu ile sorgulanacak hale getirildi. Detaylı sorgulama ile sayaç panolarınızı sorgulattırabilir (hangi tipten kaç tane var, durumları nedir gibi), bulduğunuz sayaç panolarını tek bir komutla silebilir ya da değer değiştirebilirsiniz.
★ Direk tipi trafoların "Çıkış" kablosuna, "Durum" bilgisi eklendi. Buna göre; çıkış kablosunun durumunu (mevcut, yeni, ilerde vs.) kullanıcı elle değiştirebilir hale getirildi.
★ "Detaylı Sorgulama" komutuna filtreleme getirildi. Buna göre; detaylı sorgulama ile bir objeyi buldurup tek komutla değeri değiştirilmek istenildiğinde, sadece değeri değiştirilecek özellikteki objelerin ekranda görünmesi sağlandı. Örneğin, detaylı sorgulama ile AG beton direklerle alakalı bir "Değer Değiştirme" işlemi yapılacaksa, yeni olacak değerler arasında sadece AG beton direkler olacaktır.
★ Daha önceki versiyonda; ENH demir direk menüsünde, 12m boydan sonraki direkler görünmüyordu. (T-14, Z-16 gibi) Bu durum düzenlendi.
★ Eğer programda "Otomatik Yazı Yerleştir" özelliği kapalı ise; direklere elle eklenen lamba, ekranda olması gerekenden daha uzağa gitmekteydi. Direk ile lamba arasındaki mesafe uygun olan değere göre ayarlandı.
★ OG demir direklere boş trafo direkleri ilave edildi. (UT1, UT2, UT3, T25, T35, T50 vs.)
★ Trafo bölge ayrımı çizgi kalınlığı, kullanıcılardan gelen istekler üzerine yeniden düzenlenerek, 1 mm'den 0.70 mm'ye çekildi.
★ AG şalt oluştururken; AG şalt çizimleri ile AG kısa devre hesaplarını, kullanıcının isteğine göre, ayrı ayrı yaptıracak bir opsiyon geliştirildi.
★ Programın önceki versiyonunda; "Otomatik Topraklama Koyma" modülünde, AG direklerin hepsine "Koruma Topraklaması" koy seçeneği işaretlendiğinde, AG ağaç direklere de otomatik olarak koruma topraklaması ilave ediliyordu. Bu durum düzenlenerek AG ağaç direkler, otomatik koruma topraklaması koydurma seçeneğinden çıkarılmıştır.
★ Projeye herhangi bir iletken ilave edildiğinde, kesit isminin varsayılanda gösterilmesi sağlandı.
★ Yeraltı abone kablolarının, otomatik kanal-kablo ilişkilendirme yaptırıldığında kanalla ilişkilendirlmesi ya da ilişkilendirilmemesi bir opsiyona bağlandı.
★ Önceki versiyonda kofreye girilen güç değeri en fazla 999.999 kW idi. Bu değer, 1.600.000 kW'a çıkarıldı.
★ "Çizim Obje Seçiminde" node'ların adı kapatıldıktan sonra, ekrana konulan node'ların adı görünmekteydi. Bu durum yeniden düzenlenerek çizim obje seçiminde ki ayarlara göre, objelerin ekranda hangi özelliklerinin görünüp görünmeyeceği güncellendi.
★ Otomatik antet oluşturulduğunda; paftalara, pafta numaralarının da otomatik olarak yazdırılması sağlandı.
★ Vektör diyagramı çizdirme modülüne, direklerin durum bilgisi eklendi. Buna göre kullanıcı hangi durumdaki direklerin (mevcut, yeni, ilerde vs.) vektör diyagramını çizdirmek istiyor ise, o seçeneği ya da seçenekleri işaretlemesi sayesinde durum ayrımı yapılmış oldu.
★ Trafo güç hesabı (TAKAT) işlemi esnasında yaptırılan "Trafo Seçimi" ile ilgili olarak; önceki versiyonda program, bina tipi trafodan sökülen bir transformatörü, direk tipi trafoya ya da direk tipi trafodan sökülen bir transformatörü, bina tipi trafoya gelecek şekilde demontajdan montaj işlemi yapmaktaydı. Bu durum yeniden düzenlenerek; eğer projede demontajdan montaj yapılacak bir transformatör var ise, bu transformatörün demontajdan montaj işlemi, bina tipi trafodan yine bina tipine ya da direk tipi trafodan yine direk tipine olacak şekilde geliştirildi.

3.58.1.4 - 31.12.2014

★ Daha önceki versiyonda “Geçici Komutlar” kaldırılmıştı. Bu komutun var olduğu versiyonlarda; komut kullanılarak (örneğin direk isimlerinin, hat mesafelerinin ya da kofrelerin kendi şekillerinin görünmesi engellenmiş olabilir.) dosya kaydedilmiş ise, yeni versiyonda bu yapılan değişiklikleri geriye almak mümkün değildi. Bu durumu ortadan kaldırmak için, “Çizim Obje Seçimi” menüsündeki “Çalışma Modu” sekmesinde bulunan “Bütün Objeleri Göster” komutu, “Geçici Komutlar” ile ilişkilendirildi ve sorun giderildi.
★ Trafo, direk, hat, kofre ve node objelerinde bulunan diversite değerinin, ‘1’ den küçük, ‘100’ den büyük girilebilmesi engellendi. Böylelikle trafo güç hesabı yapıldıktan sonra alınan excel raporlarında oluşabilen muhtemel hataların önüne geçildi.
★ Herhangi bir obje sembolüne (direk, trafo, hat vs.) sağ tıklanıldığında gelen, “Büyüt/Küçült” opsiyonu kaldırıldı. Daha önceki versiyonlarda var olan bu opsiyon, özellikle kullanıcının hatalı kullanımında dolayı, CAD engine’den kaynaklı bozulmalara sebebiyet vermekteydi. (NOT: Proje ölçeğinde değişiklik yapılacak ise lütfen bu işlemi ölçek kısmından yapınız. Programdaki proje ölçekleri gayet sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Eğer amacınız sadece tek bir objeyi büyütmek ya da küçültmek ise, bu işlemi yapabilmek için, objeyi seçtikten sonra ekranda beliren kutucukları kullanınız.)
★ Eğer programda “Otomatik Direk Yazı Yerleştir” özelliği açık ve direklerde “işletme” ya da “parafudr” topraklaması var ise, bu direklere hat çekme işlemi esnasında bir takım sorunlar oluşmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ Trafo bazında “Yatırım Planına Göre” keşif RAPORU alırken (yani keşifi excel’e yazdırırken), “List index out of bounds” hatası veriyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Projede altlık olarak sayısal haritaların kullanılması durumunda; katmanlarda sayısal haritanın bulunduğu “xref” katmanı kilitlendiğinde, ilk kez ekrana konulan AG veya OG direkleri ya da havai-yer altı iletkeni de kilitlenmiş gibi davranmaktaydı. Bu objeleri seçip herhangi bir işlem yapabilmek için katmanları bir kere açıp kapatmak gerekiyordu. Sayısal haritaların altlık olarak yüklenmesi ile ilgili olan kısım tamamen düzenlenmiş ve bu durum düzeltilmiştir.
★ Hat kuralları ile ilgili ilave kontroller geliştirilmiştir. Örneğin; iki obje bir yer altı iletkeni ile birbirlerine bağlıysa ve aynı iki obje tekrar yer altı kablosuyla bağlanılmaya çalışılıyorsa, kullanıcının bu durumu fark etmesi amacıyla bir uyarı penceresinin gelmesi sağlanmış, hat çekimi işlemi kendiliğinden iptal olur hale getirilmiştir.
★ Trafodan direğe çekilen yer altı kablosuna, sokak aydınlatma kablosu eklendiğinde, sokak aydınlatma kablosu ekranda hep mevcutmuş gibi görünmekteydi. Yeni versiyon ile birlikte bu durum düzeltilmiş, AG kablosunun durumu ne ise sokak aydınlatma kablosuda ekranda aynı durumdan gelmesi sağlanmıştır. (Ancak asıl durumunu AG kablodan alıyor. Yani keşfe giderken eğer AG kablo yeni ise sokak aydınlatma kablosuda yeni olarak geliyor. Bu durum sadece görsel olarak vardı.)
★ Direk menüsünde, demir direkler kendini tekrarlıyordu. Örneğin “8I” AG demir direği menüde 4 kere görünmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Hücre donatı tipi “Açık (Klasik)” şalt sistem olan binalarda; eğer binada transformatör yok ise, bina yerleştirme planlarında da buna uygun olarak transformatörün gelmemesi sağlandı.
★ Hücre donatı tipi “Açık (Klasik)” şalt sistem olan binalarda; fiderler, bina içerisinde olması gereken yerlerde değilde, binanın sol altında gelmekteydi. Bu durum düzeltilerek enerjinin geliş yönüne göre yerleşecekleri yere otomatik olarak gelmesi sağlandı.
★ Daha önceki versiyonda, projeye ait metraj listelerinde direklerin travers, izolatör ve izolatör demiri bilgileri bulunmamaktaydı. Metraj listelerine bu bilgilerinde gelmesi sağlandı.
★ Direklerdeki lambanın yeri elle ya da otomatik değiştirildikten sonra, o direğe ait menüye girilip tamam denildiğinde lambanın konumu eski durumuna geliyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Herhangi bir yer altı kablosu çektikten sonra, aynı özellikleri taşıyan kablodan tekrar çekilmek istenildiğinde kullanılan “Tekrar” komutu düzeltilmiştir.
★ Projede “A-1x16” adındaki alpek iletkeni var ise, özellikle AG gerilim düşümü hesaplarında bir takım sorunlar oluşmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ Projeyi kaydedince oluşan yedek dosya isimlerindeki “ ~ “ simgesi yerine, “…_yedek” ifadesi getirildi.

3.58.1.3 - 30.09.2014

★ Keşif raporu; birim fiyat yılının değiştirilerek istenilen yıla göre keşif raporunun kolayca alınması sağlandı. (2014 ve sonraki yıllar için geçerlidir.) Önceden kullanıcı, belli bir yıla göre keşif oluşturup, “keşif düzelt”ten keşfi düzelttikten sonra, farklı bir birim fiyat yılına ait rapor almak istediğinde, tekrar keşfi oluşturuyor ve tekrar keşfi “keşif düzelt” ten düzeltmek zorunda kalıyordu. Yani “keşif düzelt”te önceden elle yapılan değişikliklerin önemi kalmıyor ve ikinci kez aynı değişiklikleri “keşif düzelt”ten yapması gerekiyordu. Geliştirilen bu özellik sayesinde, istenilen yıla göre keşif raporu kolayca alınabilir hale getirildi.
★ Genel keşif ile trafo bazında tek tek keşif arasında tutarlılık olması amacıyla: a. Keşif düzelt menüsünün genel keşif düzenleme bölümünde çalışmalar yapıldı. Örnek olarak; genel keşif bölümünden “poz silme veya miktar değiştirme” işleminin yapılamaması sağlandı. Çünkü, genel keşiften sileceğiniz yada miktarını değiştireceğiniz malzemenin hangi trafo bölgesine ait olduğunun bilinememesi alacağınız keşif raporlarında doğal olarak farklılıkların olmasına sebebiyet vermekteydi. Bu nedenle keşif düzeltin genel keşif bölümünde herhangi bir malzemenin miktarına elle müdahale edilmesi ve/veya silinmesi engellendi. (Keşif ile alakalı elle düzenleme olması durumunda, yani miktar değiştirme, silme, durumlarında; yapılması gereken, elle müdahelenin keşif düzelt menüsünün “Trafo Bazında Keşif” kısmından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.Bu durumda değişiklik zaten genel keşfe de yansıyacaktır.) b. “Keşif düzelt” menüsünün “Genel Keşif” kısmına; kolaylık sağlanması açısından, herhangi bir malzemenin, hangi trafoya ait olduğunun bilinmesi amacıyla, yeni bir sütun eklenerek, ait olduğu trafoların görünmesi sağlandı. c. Keşif düzelt menüsünün “Trafo Bazında Keşif” kısmında, direk ya da traverslerin elle eklenmesi ya da çıkarılması, miktarının değiştirilmesi durumunda, montaj ve nakliye kısımlarının otomatik kendiliğinden hesaplanarak güncellenmesi sağlandı.
★ Keşif raporlarının özet kısmına, montaj bölgesi ve yılı ile ilgili bilgilerin otomatik olarak yazdırılması sağlandı.
★ Trafo bazında keşiflerde; son sayfada icmalin oluşması sağlandı.
★ Galvanizili ASOP ve PVC ASOP box’lar, b-PRO EDŞ programına ilave edildi.
★ Direklere farklı tipte sayaç panolarının konulması sağlandı. Bunun için direk menüsüne sayaç panosu ilave edilmesi için özellik eklendi.
★ Önceki versiyonda, transformatörün sökülüp yenilenmesi durumunda; AG pano da transformatörle beraber yenileniyordu. AG panonun yerinde kalması keşif düzeltten elle yapılıyordu. Bu konu yeniden düzenlendi. Şöyleki, Trafo menüsünün “Malzemeler” sekmesine AG panonun yerinde kalması için; “Mevcut AG Pano Kalsın” seçeneği getirildi. Bu özellik sayesinde AG pano, transformatörden bağımsız hareket eder hale geldi. (“AG Pano Mevcut Kalsın” seçeneğinin, trafo güç hesabı yapılmadan önce işaretli olmasına dikkat edilmelidir!)
★ EK-3 formu yeniden düzenlenerek, programın EPDK’nın istediği formatta EK-3’ü vermesi sağlandı.
★ Galv. Poligon aydınlatma direklerinin keşiflendirilmesi hakkında; önceden malzeme fiyatı adetten, montaj fiyatı kg’dan gelmekteydi. Şu anda sistem seçeneklerine “Galv. Pol. Ayd. direkleri kg olarak keşiflensin” adında bir özellik eklendi. Bu seçenek işaretli olursa, aydınlatma direklerinin malzemesini 005.5.3.3.MMM pozundan kg olarak, montajını ise 005.5.3.2.MMM pozundan kg olarak yapıyor. Seçenek işaretli değilse, malzeme fiyatını adetten, montaj fiyatını 005.5.3.2.MMM pozundan kg olarak yapıyor hale getirildi.
★ Bina tipi trafolardan yer altı çıkıp havai hatta bağlanan ve/veya OG kolların yeraltından havai hatta geçiş yapan kısımlarında; direklere, otomatik olarak parafudr ile parafudr topraklamasının ve gerekli diğer malzemelerinin getirilmesi sağlandı. (Parafudr ve topraklamasının gelmesi için, önce “OG Şalt Varsayılan Değerler” menüsünün “Özel Durumlar” sekmesinde, parafudr ile ilgili gerekli ayarlamalar yapılmalı ve ardından OG şalt oluşturulmalıdır. Daha sonra program çizimlere ve keşfe otomatik olarak parafudr ve malzemelerini getirecektir.)
★ b-PRO EDŞ programının yeni versiyonunda çizilen herhangi bir proje, eski versiyonda açılmaya çalışıldığında versiyon farklılığı uyarısı verecek hale getirildi. (3.58.1.2 versiyonundan sonraki sürümler için geçerli olacaktır.)
★ Bina yerleştirme planlarında, transformatörün sembolü güncellendi.
★ Borulama yapılan kanallarda, kablolar için kullanılan “Kablo Muhafaza Boruları” nın, yatırım karakteristiğine göre ayrılarak keşiflere gelmesi sağlandı. (Örneğin; aydınlatma iletkeni için kullanılan muhafaza borusunun, aydınlatma yatırım karakteristiğine gelmesi sağlandı.)
★ Aydınlatma direklerini numaralandırılırken, R-S-T fazlarına göre numaralandırma özelliği güncellendi. (Bu özelliğin kullanabilmesi için; “Sistem Seçenekleri” menüsünde ki “Aydınlatma Direk Numaralarında R-S-T Kullan” seçeneğinin aktif olması gerekmektedir.)
★ Kanallarla ilgili olarak; a. Bütün kanal tipleri için analiz yapılarak m3/₺ fiyatları elde edildi. b. Bir önceki versiyonda, kanal ile alakalı bütün işlemler (kanal tipinin belirlenmesi, fiyatı, poz açıklaması gibi) kanal hesaplama tablosundan yapılmaktaydı. Yeni versiyonda, sadece kanal varyasyonlarını kanal hesaplama tablosundan çeker hale getirildi. Fiyatlar, fiyat tablosundan, poz açıklamaları ise malzeme tablosundan getiriliyor. c. m3 ile fiyatlandırılan kanalların pozlarının sonuna özel ifadesinin gelmesi sağlandı. d. Makineli kazı ile elle yapılan (şevli) kazı pozları ve açıklamaları birbirinden ayrıldı. e. Projede hiç kanal çizilmemesi ve buna karşın projede yeni yeraltı kabloları olması durumunda; program keşiflerin doğru olabilmesi amacıyla, yaklaşık bir kanal pozu getiriyor. Bu pozların da sonuna özel ifadesinin yazılması sağlandı.
★ Kanal çizimi ile alakalı olarak, menüye kanal butonu ilave edildi. Kanal çizimi için kullanılan “8” tuşu yeni ilave edilen butona bağlandı.
★ Raporların (Keşif, Bina Yerleştirme Planı, Primer Malzeme Listesi, Yeni ve Mevcut Direk Listeleri v.s.) her sayfasının üstüne proje isminin ve durumunun yazdırılması sağlandı.
★ Detaylı sorguyla direklerin tiplerinin değiştirilmesi (9,3/5 tipinde ki AG direkleri 9,3/6’ ya çevirme gibi) durumunda, direklerin tipleri hesaplarda değişiyor ancak ekranda hala eski tip isimleri kalıyordu. Benzer durum lambaların durumunun değişmesinde de söz konusuydu. (Lambanın durumunun değişmesine rağmen renginin değişmemesi gibi) Bu durumlar düzeltildi.
★ Yeni direk listesinde, mevcut aydınlatma direklerini hem yerinde kalan, hem yeni aydınlatma direği hanesine yazıyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Box listesinde her trafonun başladığı alanın üstüne “AG DAĞITIM KUTUSU (BOX) LİSTESİ” yazıyordu. Sadece ilk sayfada bu liste isminin yazılması sağlandı.
★ Trafo ve direk menüsü formu düzenlenerek daha kolay anlaşılır ve kullanışlı hale getirildi.
★ Direk seçim seçeneklerinde yeni direklerin ağaç seçilmesi ve kurtarmayan ağaç direklerin yerine beton ya da demir seçilmesi istenildiğinde, direk kısıtlarındaki beton ve demir seçenekleri bu durumda etkili olmuyordu. Düzeltildi.
★ Beton köşklerde; transformatörün olmaması durumunda (trafo gücünün sıfır seçilmesi), otomatik olarak gerilim trafosu hücresinin ve buna bağlı olarak akü redresör gurubunun gelmesi sağlandı.
★ Beton köşk ve binaların topraklanması amacıyla; topraklama için gerekli topraklama kazığı, 50 mm2 NYY kablo ve 95 mm2 çelik iletkenin gerekli miktarda, otomatik olarak keşfe gelmesi sağlandı.
★ Beton köşklerin sistem seçeneklerinden parça bazlı keşiflendirilmesi istenildiğinde; direk tipi trafoların demontaj pozlarında oluşan hatalar giderildi.
★ Önceki versiyonda, beton köşk bütün olarak keşiflendirildiğinde; keşfe 1x95 mm2 OG kablo (transformatör ile koruma hücresi arasında), bu kablonun başlıkları ve 1m3 kanal geliyordu. Bu pozların, beton köşkün fiyatına dahil olması sebebiyle gelmesi engellendi.
★ Trafo binasından yeraltı çıkıp, havai hatta dönüşen direklerdeki, harici kablo başlıklarının adetlerinin doğru olarak getirilmesi sağlandı.
★ Alüminyum kablo başlıkları birim fiyat kitabında olmadığı için, pozlarının sonuna ÖZEL ifadesi getirildi.
★ Galvanizli demir direkler için programın otomatik seçtiği potanslar ve traversler yeniden düzenlendi. (gt-60, gt-70.. gibi) Bu durum yeniden düzenlenerek; g6,5U-50, g6,5U-60, gD-200.. gibi daha kolay anlaşılır traverslerin ve potansların seçtirilmesi sağlandı.
★ Projede yeni olarak girilmiş beton ve ağaç direkler ile traversleri için, nakliye pozları yeniden düzenlenerek, nakliye fiyatlarının keşfe doğru gelmesi sağlandı.
★ Birim fiyat kitabı vs.”ye Yeni eklenen galvanizli konik poligon (DAD) tipi aydınlatma direkleri, programın veri tabanına girilerek, bu direklerin seçilmesi ve keşfe gelmesi sağlandı.
★ “Direk Seçim Seçenekleri” menüsünde kullanıcı tarafından belirlenen, seçim seçenekleri ayarlarının o proje için sürekli hafızada tutulması sağlandı.
★ Bilindiği üzere, aydınlatma direği ve box topraklamalarında, 1x35 topraklama iletkeni kullanılmaktadır. Daha önceki yıllarda, 1x35 topraklama iletkeninin birim fiyatı bulunmadığı için, malzeme 9.1 pozundan, montaj fiyatı da, 30.2.4 pozundan Kg. olarak fiyatlandırılmaktaydı. 2015 Tedaş birim fiyat kitabına göre; 30.2.3 pozunda 1x35 topraklama iletkeni birim fiyatı metre cinsinden olarak birim fiyat kitabına girmiştir. Bu durum programda da yeniden düzenlenmiştir.
★ Alüminyum kabloların; 2015 birim fiyat kitabına göre malzeme ve montaj fiyatları yeniden düzenlenerek, keşiflere doğru gelmesi sağlandı.
★ b-PRO EDŞ programında, mecburiyetten girilen, yeni, sökülen, vs ENH iletkenlerin keşiflere gelmesi sağlandı.
★ “Genel” menüsünün altında ki “Geçici Komutlar” kaldırıldı.
★ Otomatik olarak çizdirilen antet sembollerine, kafes direk sembolü eklendi.
★ AG şalt çizimlerinde, bazı bina ya da direk tipi trafoların tipinin sembolünün hatalı gelmesi engellendi.
★ Otomatik olarak çizdirilen “Bina İstimlak Planları” için; komutun verilmesinden sonra oluşan nokta-virgül hatası giderilerek, sağlıklı bir şekilde planların alınması sağlandı.
★ AG şalt oluştururken; projede, 2500 kVA’nın üzerinde bir transformatörün olması durumunda program doğal olarak hata veriyordu. Bu durum yeniden düzenlendi.
★ Önceki versiyonda, “Oto. Modüller” menüsünün altındaki “Hav. Hat AYD Projesine Dönüştürme” komutu verildikten sonra oluşan projede, AG kısa devre hesabı yapılmıyordu. Bu durum düzeltildi.
★ İki farklı proje birleştirilmek istenildiğinde kullanılan “Proje Ekle” komutu, sırasında oluşan bir takım hatalar düzeltildi.
★ Önceki versiyonda, direk tipi trafoya, doğrudan bir kofre bağlı olduğunda, AG gerilim düşümü hesabı esnasında hata veriyordu. Düzeltildi.
★ Aynı projede; hiç kapatılmadan, art arda birkaç kez keşif oluşturulduğunda, meydana gelen “yetersiz hafıza” hatası giderildi.

3.58.1.2 - 30.06.2014

★ Form 4-b ile ilgili YG-AG-AYD kablolarda; kablo metrajlarının tam gelmesi ilave edildi.
★ Direk tipi trafolarda; Trafo ile AG pano arasındaki kablo ve AG-OG ile birlikte çekilen AYD kabloların da Form 4-b de görünmesi ilave edildi.
★ Yeni format direk listesinde (2015/2), armatür bilgilerinin; opsiyona bağlı olarak yazılması ilave edildi.
★ Beton köşk trafo binalarında, trafo ile AG pano arasındaki kablonun; değişen teknik şartnameye göre uygun olması ilave edildi. Beton köşkler:(250 kVA için; 4(1x185) Cu, 400 kVA için; 8(1x185) Cu, 630 kVA ve 800 kVA için; 12(1x185) Cu, 1000 kVA için; 16(1x185) Cu).
★ Yeni eklenmiş olan; Direklerle ilgili boy kısıtından vazgeçildi ve kaldırıldı. Kalınlık kısıtı kaldı. (Boy kısıtı direk seçiminde hatalı direk seçme gibi sorunlara yol açıyordu.)
★ Beton direklere bir opsiyon getirilerek, potansların; boyalı kaynaklı demir mi yoksa galvanizli demir mi seçileceği kullanıcıya bırakıldı.
★ AG gerilim düşümü raporunda; %e, %p’ nin kurtarmaması durumunda, kırmızı renkle belirtilmesi özelliği eklendi.
★ Kofrelerden Abonelere çekilen havai abone hattı, 2x10 Alpek(A-2x10) kablonun programa ilavesi yapıldı.
★ Direklerde “Lente (var-yok)” seçeneği kaldırılarak bunun yerine, “Sayaç Panosu (var-yok)” özelliğinin gelmesi sağlandı. Böylelikle sayaç panosunun direğe konması halinde; sayaç panosunun otomatik olarak keşife gelmesi sağlandı. (NOT: Sayaç panosunun fiyatı; “Proje Seçenekeleri” menüsünün altında ki “Özel ve Maktuen B.F. Güncelleme” alt menüsüne girerek bu malzemenin fiyatını güncelleyebilirsiniz.)
★ Hat kurallarında; daha önce abone node ile box arasına abone kablosu çekilmesine izin verilemiyordu, izin verildi.
★ Direk-Box menüsünün altına “Alpek Malzeme Seçimi” komutu ilave edildi. Proje seçenekleri menüsünün görünümü güncellendi. (Proje seçenekleri menüsündeki “Trvs/İzo./Alpek Seçenekleri” sekmesi yeniden düzenlendi. Kullanılacak alpek malzemelerin tiplerinin belirleneceği özellik ilave edilerek esneklik sağlandı.)
★ Yeni DAD tipi direklerin gelmesi sağlandı. (DAD1 60/10, DAD1 70/10, DAD1 80/05, DAD1 110/20, DAD2 90/10, DAD2 100/15, DAD2 110/20, DAD2 140/10)
★ Vektör diyagramında kuvvetler ile x ekseni arasındaki açıların gösterilmesi sağlandı.

Fiyatlarımız 01.01.2011 tarihinden itibaren değiştirilmemiştir.

Sadece yurtiçi yeni lisans alımlarında geçerli olmak üzere USD/TL kuru 5,50 olaraksabitlenmiştir.

Bilgisi Para Cinsi Lisans Ücreti Eğitim Ücreti
1 Kullanıcı $ 14,250.00 500.00
2-3 Kullanıcı $ 12,000.00 450.00
4-7 Kullanıcı $ 10,250.00 400.00
8-12 Kullanıcı $ 8,700.00 350.00
13-20 Kullanıcı $ 7,150.00 300.00
20+ Kullanıcı $ 6,050.00 250.00