b-proje

b-PRO EDŞ -SA (Enerjisa Uyumlu-Cad Tabanlı Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje Yapım Programı)

4.1.1.2

Satış Departmanı

 • Açıklama
 • Modüller
 • Versiyon
 • Fiyatlar
 • Görseller
 

KULLANIMI KOLAY TAMAMEN TÜRKÇE/İNGİLİZCE ARAYÜZ

ALÇAK GERİLİM (AG)

 • Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Aydınlatma Şebekesi Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Isı Analizi ve Raporlaması
 • Güç Kaybı Analizi ve Raporlaması
 • Trafo Güç Analizi ve Raporlaması

ORTA GERİLİM (OG)

 • Normal İşletme Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Arızalı Durum Gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Toplam Güç Kaybı Analizi ve Raporlaması
 • Kısa Devre Hesabı
 • Röle Koordinasyonu

AG, OG, ABONE ÇİZİMLERİ

 • 1/500, 1/1000,1/2000,1/5000 vs. Ölçekli Şebeke Çizimleri Oluşturabilme
 • OG Şalt Çizimi
 • AG Şalt Çizimi
 • Box Şalt Çizimi
 • OG Primer Çizimi
 • Bina Yerleştirme Planı Çizimi
 • İstimlak Planları Çizimi
 • Prensip Şeması Çizimi
 • Direkler İçin Vektör Diyagramı Çizimi

AG, OG, AYDINLATMA ŞEBEKELERİ İÇİN DİREK, TRAVERS, İZALATÖR SEÇİMLERİ

 • Hazır Veri İçeren Kütüphanesi ile Tüm Buz Yükü Bölgeleri ve Direk Tipine Göre Direk, Box, Travers ve İzolatörü Hatasız Seçebilme
 • Açı ve İletken Cinsine Göre Zayıflatma Faktörlü Direkleri ve Donatısını Otomatik Seçebilme

OTOMATİK MODÜLLER

 • Tek Tıklama ile Bütün Şebeke Elamanlarının Şartnamelere Göre Otomatik Numaralandırılabilme
 • Gerekli Noktalara Topraklama Ekleyebilme
 • Tercihlere Göre Otomatik Lamba Koyabilme
 • Otomatik Antet Oluşturma
 • Otomatik Bölge Ayırma

KEŞİF VE METRAJ RAPORLARI

 • Genel ve Grup Keşfi Oluşturabilme
 • Trafo Bazlı Keşif Oluşturabilme

SAYISAL VE/VEYA RASTER (IMAGE) HARİTA/İMAR PLANLARI KULLANABİLME

 • Koordinatlı olarak bmp, tiff vb. formatlarda raster(image) ve/veya sayısal(vektör) her türlü harita,imar planı vb. gibi coğrafi planları altlık olarak kullanabilme
 • Altlıklar üzerinde oluşturduğunuz şebekelerinizin baskılarını mükemmel kalitede alabilme

OPTİMİZASYON MODÜLÜ

 • Normal durumda gerilim düşümü,arıza durumunda gerilim düşümü,toplam yük,aşırı yük,maksimum yük gerilim düşümü  vb. ile her tür karışık ve çok “göz”lü looping-ring şebekeleri %e, %P yada güç kaybına (kW) göre  çok kısa şürede optimize ederek kayıpları minimize edebilme

Enerjisa CBS Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

EPDK Birim Bedel Keşif Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

TEDAŞ-2015 Usül ve Esasları Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

4.1.1.2 - 19.08.2019

★ Tedaş 2019 Birim Fiyatlarına göre keşif maliyet raporu alabilme özelliği eklendi.
★ EPDK Birim Bedel Keşif modülüne 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarına göre maliyet raporu alabilme özelliği getirildi.

4.1.1.1 - 21.02.2019

★ Şalt->Box Şalt Editörü->Box Şalt Oluştur komutlarıyla erişilen Box Şalt menüsü üzerinden Box Listesi alma esnasında TIPB_400_250_250A_5C ile TIPB_400_400A_5C tipinde boxlara sahip projelerde meydana gelen hata düzeltildi.
★ Tedaş keşif raporunda montaj fiyatı hatalı gelen 032.26.1.46/47 pozları düzeltildi.
★ Şalt->OG Şalt Editörü-> OG Şalt Oluştur komutu çalıştırıldığına 12 çıkışlı trafo bulunan projelerde meydana gelen hata düzeltildi.
★ Tedaş keşif raporunda trafoların dağıtım panosu ve transformatörlerinin gelmemesi hatası düzeltildi.
★ Node objesine bağlı kofre olduğunda, Oto. Modüller-> Oto. Direk No Verme Modülü, Çoklu trafo seçimi modu aktifken çalıştırıldığında, meydana gelen hata düzeltildi.
★ AG Analiz->AG Ger.Düş.-Güç Kaybı-> Ger.Düş.- Güç Kaybı- Isı Hesabı(Yeni Tip) komutlarıya ag gerilim düşümü raporu alındığında, ilk kabloda ek muf kullanıldığı zaman ilgili hat uzunluğunun doğru gelmemesi hatası düzeltildi

4.1.0.3 - 12.10.2018

★ Güncel TEDAŞ-MLZ/2004-046.B’ ye göre 2019 yılında kullanacağımız yeni SDK tipleri eklendi.
★ AG gerilim düşümü hesabında ısı kontrolünde akım taşıma kapasitesi kurtarmasına rağmen üst kesit seçiliyordu (Kısa yol 3 tuşuna basılarak). Bu durum düzeltildi.
★ Trafo güç hesabında ve gerilim düşümü hesabında direklere diversite girildiğinde yükler hatalar gelmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Trafodan çıkan kolun SDK’ ya, SDK’ dan havai şebekeye çıkıldığında numarataj hatalı gelmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ RMU primer malzeme listesi ve hücre dizilimleri hatalıydı. Bu durum düzeltildi.
★ SAP keşifte kofra sayılması gelmemesi sağlandı.
★ Trafo güç hesabında satır hataları düzeltildi.
★ CBS Import Modülü Offline şekilde içeri alındı.
★ SDK için ana baradan abone çıkışı eklendi. Çıkış amperleri düzenlendi.
★ SDK veya direk çıkan kolun kofre numaraları düzeltildi. A01b-K01..05 gibi…
★ Trafo güç hesabında özet tablosu 3 nolu satır, hücre sayıları ve düşünceler kısmı gelmiyordu, düzeltildi.
★ Hava yalıtımlı beton köşklerde, aynı RMU barındıran köşklerde olduğu gibi primer kısmın hücre dizilimi ayarlandı.
★ 29.11.2018 tarihli güncel "MAL ANA VERİ LİSTESİ"nde yer alan MBL Beton Köşkler ve çizimleri eklendi.

4.1.0.2 - 20.07.2018

★ Müşterek hatlı şebekelerde düz hatta kafes direk durdurucu olarak kullanıldığında b-PRO_EDŞ programı YG traversini taşıyıcı olarak seçmekteydi. Örnek olarak; D-250 yerine 6,5U-230 getirmekteydi.Bu durum düzeltildi. Sistem Seçeneklerinde bulunan YG izolatörler seçimi kaldırıldı.Tüm D,KD direk tiplerinde mesnet izolatör gelmesi sağlandı.
★ Devre sayısı 3,4,5,6,7,8 olan AG ve Abone kabloların akım taşıma kapasiteleri revize edilmiştir.
★ Aydınlatma convert açılmıştır. Önceden yer altı besleme yapılan aydınlatma şebekesi havai hatlı aydınlatma projesine dönüştürüldüğünde “AG Analiz” menüsünün altında bulunan “Hesap Yap Göster(AYD-BOX)” alt menüsü, aktifliğini yitirmekteydi.Bu durum düzeltildi.
★ AG gerilim düşümü raporunda gelmekte olan %P kaldırılmıştır.
★ Alpek kabloların hırdavat malzemelerinde revizyon yapılmıştır.
★ Kablo Kanal Listesi Oluştur (Excel)-Mavi Kitap Hesabı raporunda m3 ve Toplam m3 hesaplarının yapılması sağlanmıştır.
★ 35 mm2 CU Aydınlatma Topraklamasının TEDAŞ keşfinde metre, SAP keşfinde kg olarak gelmesi sağlanmıştır.
★ Çift devre AG kabloları kullanıldığında gerilim düşümü raporunda alınan yük hesabı revize edilmiştir.
★ Programda sırasıyla AYD Gerilim Düşümü/Hat Türü/AG Gerilim Düşümü ne göre renklendirme yapılmak istendiğinde hata alınmaktaydı.Bu durum düzeltildi.
★ Programda AG panolardan AG direğe bağlanıldığında direk üzerindeki abone yüklerin bir kısmı gelmemekteydi.Bu durum düzeltildi.
★ Kablo Kanal Listesi Oluştur (Excel) raporunda mevcut ya da ileride gösterilen kabloların rapora gelmemesi sağlanmıştır.
★ Programda node atıldıktan sonraki kablo metrajları AG gerilim düşümü raporunda hatalı gelmekteydi.Bu durum düzeltildi.
★ 4,35 RMU Kompakt tip trafolar kullanıldığında sokak aydınlatma kablosunun 4x35 olarak otomatik gelmesi sağlanmıştır.
★ Programda Box direkten Node’a bağlanıldığında yeni durumundaki abone hatların kesitleri BOX Şalt çizimlerinde gelmektedir. Buna ilave olarak mevcut durumundaki kablolarında gelmesi sağlandı.
★ Gerilim Düşümü raporunda Aktif Güç ile Reaktif Güç değerleri arasında boşluk olarak gelen satır kaldırıldı.
★ AG Tek Hat Şeması çizimlerinde akım trafolarında gelmekte olan 1200/5 10VA gibi değerlerin gelmemesi sağlanmıştır.
★ Programda Trafo Güç Hesabı raporunda güç değerleri (kW) hatalı gelmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Hat Özelliklerinden 35mm2 CU içeren aydınlatma kabloları çıkarıldı.
★ Beton Köşk çizimlerinin dışarıya verilmesi için Rapor menüsüne “Beton Köşk Çizimlerini Dışarıya Ver” alt menüsü eklenmiştir.
★ Programa Trafolar eklendiğinde yan tarafta gelmekte olan çizimler kaldırıldı.
★ Sık Kullanılanlar menüsüne kaydırma barı eklendi.
★ Rapor menüsüne Aydınlatma ve SDK için Topraklama Hesabı(AYD-SDK) alt menüsü eklendi.
★ OG Şalt Primer şemasında Ayrılabilen Ekranlanmış olarak gelen kablo başlıklarının Geçmeli Tip olarak gelmesi sağlandı.
★ Beton köşklerin hava yalıtımlı hücrelerinde Trafo koruma hücresi kablosunun 1x95 yerine 1x50 olarak ve kablo başlıklarınında buna uygun olarak gelmesi sağlandı.
★ Direklerde Kafesler PX+PY toplamı vektör diyagramında hatalıydı, düzeltildi.
★ 2018 Malzeme Ana veri listesi güncellendi.
★ Çift devre AG kabloları kullanıldığında gerilim düşümü raporunda alınan yük hesabı revize edilmiştir.
★ AG zırhlı kabloların tipine ‘(NYFGbY)’ ifadesi eklenmiştir.

4.1.0.1 - 30.06.2018

★ 4.0.1.3 versiyonunda projede Direk tipi trafo kullanılması durumunda “Direk-Trvs-İzo.Seçimi (Mevcut Şeb. Dosyası Kullanarak)” komutu uygulandığında program hata vermekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ 4.0.1.3 versiyonunda izolatör demirlerinde veri tabanından kaynaklı hata alınmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ 4.0.1.3 versiyonunda Trafo Güç Hesabında Mevcut Toplu Yük. Ve Muh. Toplu yük değerlerinde hata alınmaktaydı. Bu durum düzeltildi.

4.0.1.3 - 31.03.2018

★ Müşterek durdurucu direk seçildiğinde C35 izolatör demirlerinin keşfe gelmesi sağlandı.
★ Müşterek Taşıyıcı ve Müşterek Köşede Taşıyıcı direklerde C tipi izolatör demirlerin demir travers ve beton traverste kullanımı ile ilgili düzeltmeler yapıldı. C35 İzolator demirinin Beton orta pozuna karşılık gelen yerde demir direkler için kullanılacak olan poz işlendi.
★ Beton ve demir direklere monte edilen havai hatların montaj fiyatı önceden sadece demir direğe monte edilen havai hatların pozundan gelmekteydi.Bu durum düzeltildi.
★ Önceki versiyonda, transformatörün sökülüp yenilenmesi durumunda; AG pano da transformatörle beraber yenileniyordu. Bunun için, Trafo menüsünün “Malzemeler” sekmesine AG panonun yerinde kalması için; “AG Pano Mevcut Kalsın” seçeneği getirildi.
★ Trafodan bir direğe OG yer altı kablosu ile bağlanıldığında olması gereken “Harici Tip OG Kablo Başlığı”nın Primer malzeme listesine ve keşfe gelmesi sağlandı.
★ Vektör diyagramı ile direk listesinin rüzgar yükünden dolayı olan uyumsuzluğu giderildi.
★ Önceki versiyonda, gerilim düşümü hesabında trafo’dan ilk direğe giden YG/AG yeraltı kabloların arasında node varsa node ve trafo arasında ki kablo mesafesi ile node ve direk arasındaki kablo mesafesini aynı alıyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Keşifde Alüminyum gövde olarak gelen sodyum buharlı aydınlatma armatürlerinin Polyester gövde olarak gelmesi sağlandı.
★ Proje çizimlerinde mevcut armatürlerin gösterimde ki sembol hataları düzeltildi.
★ Trafo gücü hesabında mevcut/yeni abone yükleri yeni trafo bilgileri kısmında gösteriliyordu. Bu durum düzeltilerek mevcut ve yeni nin ayrılması sağlandı.Yani durumu yeni,ilerde ve tadilat BYSK olanlar, trafo gücü hesabı tablosunda bulunan“ABONE GÜCÜ” başlığının altında yer alcak. Durumu mevcut olanlar “MEVCUT TOPLU YÜK” başlığının altında yer alcak.
★ Keşifde gelen “Aydınlatma Panosu Tip-1” in fiyatı düzeltildi.
★ Önceden, keşifde 26.2.04 pozundan gelen “Tehlike Levhası” yeni şartnameye uygun olan 26.2.4 pozuna dönüştürüldü.
★ Aydınlatma direklerinde en son direğe eklenen işletme topraklamasında ki “1x50 mm2 0,6/1 kV NYY” kablo yeraltına döşenen ikinci kablo pozundan (32.16.007) değil NYY kablo ile yapılan topraklama pozundan(30.2.2) gelmesi sağlandı. Ayrıca 30.2.1 pozundan gelen topraklama levhası ve gömülmesi, 30.4.2 pozundan gelen 2 Mt. Uzunluğundaki galvanizli 65x65x7 lik toprak elektrod ve gömülmesi olarak değiştirilmiştir.
★ Programda AG, Aydınlatma ve Abone hatları için yeraltı kabloları seçimine Alüminyum kablolar eklendi.
★ Müşterek durdurucu direk seçildiğinde C35 izolatör demirlerinin keşfe gelmesi sağlandı.
★ Müşterek Taşıyıcı ve Müşterek Köşede Taşıyıcı direklerde C tipi izolatör demirlerin demir travers ve beton traverste kullanımı ile ilgili düzeltmeler yapıldı. C35 İzolator demirinin Beton orta pozuna karşılık gelen yerde demir direkler için kullanılacak olan poz işlendi.
★ Beton ve demir direklere monte edilen havai hatların montaj fiyatı önceden sadece demir direğe monte edilen havai hatların pozundan gelmekteydi.Bu durum düzeltildi.
★ Önceki versiyonda, transformatörün sökülüp yenilenmesi durumunda; AG pano da transformatörle beraber yenileniyordu. Bunun için, Trafo menüsünün “Malzemeler” sekmesine AG panonun yerinde kalması için; “AG Pano Mevcut Kalsın” seçeneği getirildi.
★ Trafodan bir direğe OG yer altı kablosu ile bağlanıldığında olması gereken “Harici Tip OG Kablo Başlığı”nın Primer malzeme listesine ve keşfe gelmesi sağlandı.
★ Vektör diyagramı ile direk listesinin rüzgar yükünden dolayı olan uyumsuzluğu giderildi.
★ Önceki versiyonda, gerilim düşümü hesabında trafo’dan ilk direğe giden YG/AG yeraltı kabloların arasında node varsa node ve trafo arasında ki kablo mesafesi ile node ve direk arasındaki kablo mesafesini aynı alıyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Keşifde Alüminyum gövde olarak gelen sodyum buharlı aydınlatma armatürlerinin Polyester gövde olarak gelmesi sağlandı.
★ Proje çizimlerinde mevcut armatürlerin gösterimde ki sembol hataları düzeltildi.
★ Trafo gücü hesabında mevcut/yeni abone yükleri yeni trafo bilgileri kısmında gösteriliyordu. Bu durum düzeltilerek mevcut ve yeni nin ayrılması sağlandı.Yani durumu yeni,ilerde ve tadilat BYSK olanlar, trafo gücü hesabı tablosunda bulunan“ABONE GÜCÜ” başlığının altında yer alcak. Durumu mevcut olanlar “MEVCUT TOPLU YÜK” başlığının altında yer alcak.
★ Keşifde gelen “Aydınlatma Panosu Tip-1” in fiyatı düzeltildi.
★ Önceden, keşifde 26.2.04 pozundan gelen “Tehlike Levhası” yeni şartnameye uygun olan 26.2.4 pozuna dönüştürüldü.
★ Aydınlatma direklerinde en son direğe eklenen işletme topraklamasında ki “1x50 mm2 0,6/1 kV NYY” kablo yeraltına döşenen ikinci kablo pozundan (32.16.007) değil NYY kablo ile yapılan topraklama pozundan(30.2.2) gelmesi sağlandı. Ayrıca 30.2.1 pozundan gelen topraklama levhası ve gömülmesi, 30.4.2 pozundan gelen 2 Mt. Uzunluğundaki galvanizli 65x65x7 lik toprak elektrod ve gömülmesi olarak değiştirilmiştir.
★ Programda AG, Aydınlatma ve Abone hatları için yeraltı kabloları seçimine Alüminyum kablolar eklendi.

4.0.1.1 - 31.12.2017

★ 1600KVA ve üzeri güçlerde, trafo besleme hücresinin otomatik olarak kesicili seçtirilmesi sağlandı.
★ EPDK keşfinin oluşturulması sağlandı. Bunun için; “Keşif-Keşif(TEDAŞ)-EPDK” menüsünün altında bulunan “EPDK Keşif Oluştur” komutu verilmelidir. Ardından raporlama için “EPDK Keşif Rapor” butonuna basılmalıdır.
★ Kanalların fiyatlandırılması, TEDAŞ birim fiyatına göre yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; kullanıcı isteğine bağlı olarak, kanalın fiyatlandırılması 2 seçeneğe göre yapılır hale getirilmiştir: a.“Proje-Sistem Seçenekleri” menüsünde bulunan, “Keşiflerde kablo kanalları metre olarak gelsin” seçeneğinin işaretli olması durumunda; ayrıca bir kanal pozu gelmemekte, kanallar kabloların montaj fiyatından hesaplanmaktadır. (yeraltına döşenen birinci kablo - direğe-duvara döşenen kablo - yeraltına döşenen ikinci kablo) Kablo montaj fiyatındaki farkla beraber; kanalın genişletilmesi, derinleştirilmesi, tuvenan farkı, kaplama söküm-yeniden yapım gibi pozlarda kanalın tipine göre keşfe gelmektedir. b.“Proje-Sistem Seçenekleri” menüsünde bulunan, “Keşiflerde kablo kanalları metre olarak gelsin” seçeneğinin işaretli olmaması durumunda; program daha önceden olduğu gibi, analiz sonucu bulunan m^3 fiyatına göre, keşfe kanal pozu getirerek hesap yapmaktadır. NOT: Yukarıda bahsedilen seçenekler TEDAŞ keşfi için geçerlidir. Bahsi geçen seçenek işaretli olsun ya da olması, BEDAŞ keşfi m^3 olarak hesaplanmaktadır.
★ Direk tipi trafolarda; TRM-AG pano arasındaki iniş kablosu, keşfe direğe-duvara pozundan gelecek şekilde daha önceden düzenlenmişti. Çıkış kablosunun da aynı pozdan gelecek şekilde olması sağlandı.
★ AG gerilim düşümü raporu alırken seçilen “%e’si En Büyüğe Göre Yap” seçeneğinde bir takım sorunlar oluşmaktaydı. Bu durum giderildi.
★ AG gerilim düşümü excel raporunda, bazı durumlarda satır kaymaları oluşmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ Her zaman olmamakla beraber, bazı durumlarda “Direk Travers metrajı” komutu verilip rapor alınmak istendiğinde oluşan hatalar giderildi.
★ Uyarı pencerelerindeki İngilizce buton isimleri Türkçe’ye çevrildi.
★ OG şalt oluşturduktan sonra, fider seçimi yapıldığında elle değiştirilen bazı fiderler varsayılana geri dönüyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Beton köşk harici diğer yeni binalar ile tadil edilerek modülere dönüştürülen binaların keşiflerine otomatik olarak 13.1-13.2-13.3 (izole eldiven-izole halı-izole sehpa) nolu koruyucu malzemelerin getirilmesi sağlandı.
★ Direk tipi trafodan alpek kablo ile beslenen iletkenin çıkış kablosu, varsayılan olarak gelmiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Traverslerin nakliye pozunda oluşan hata giderildi. Buna göre; keşif oluşturulurken, "nakliyeler mavi kitaptaki gibi hesaplansın" seçeneğinin işaretli olması durumunda, travers nakliyesi TonxKm olarak hesaplanır hale getirildi.
★ Direk seçimi esnasında, programın zayılatma faktörü uyguladığı direk varsa; direk seçim raporunun açıklamalar hanesine, zayılaflatmanın olduğunu belirtmek amacıyla “ZAY. FAK.” yazdırılması sağlandı.
★ Mevcut bir direğe, yeni projede sadece potans ilave edilmesi durumunda, direk seçimi yapıldıktan sonra direğe yeni potansın seçtirilmesi sağlandı.
★ Daha önceden programa "AG izolatör seçiminde N80'lik izolatör yerine N95'lik kullanılsın" seçeneği ilave edilmişti. Yeni projede bahsi geçen seçenek aktif hale getirildiğinde, program hiç değişiklik olmayan mevcut direklerdeki izolatörleride N95 olarak yenilemekteydi. Bu durum düzeltilerek, değişklik olmayan direklerdeki izolatörün mevcut olarak kalması sağlandı.
★ Trafo direklerinin seçim sekmesinde, direk seçimi sonucunda hesaplanan cer değerlerinin görünmesi sağlandı.
★ Proje seçenekleri menüsüne “Müşterek (D, KD, N) Direklerde Mesnet Kullan” seçeneği getirildi. Bu seçeneğin işaretli olması durumunda program, izolatörleri K1 (gergi) olarak getirmektedir.
★ “Direk-Trvs-İzo Seçimi” ve “Vektör Çizimi” için açılan pencerelerin görünmemesi ya da butonların yerlerinin kayması ile ilgili sorun düzeltildi.
★ Proje birleştirmede versiyon uyumlamadan dolayı çökmeler oluşuyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Alpek iletkenin “Sık Kullanılanlar” menüsünden seçilip bağlanması sonucu oluşan hata giderildi.
★ Malzeme listesi 22.07.2016 tarihine göre güncellendi.
★ SDK (Box) seçimi ile alakalı olarak; program bazı durumlarda SDK’ların sigortalarını yanlış seçiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ K1 izolatörünün seçimi ile ilgili olarak; Sabancı’dan gelen isteğe göre düzenleme yapıldı. Bu durum seçeneğe bağlandı. Buna göre; “proje seçenekleri” menüsünün altında bulunan “proje ayarları” sekmesine gidilerek “müşterek (D, KD, N) direklerde mesnet kullan” seçeneği işaretlenirse, program k1 izolatörünü seçmeyecektir.)
★ Direk tipi trafolarda iniş kablosu için, 3x… seçtirilmesi daha önce sağlanmıştı. Çıkış kablosununda, varsayılan değerinin 3x…. olması sağlandı.
★ RMU tip beton köşklerin primer malzemesi yeniden düzenlenerek, istenilen şekle getirildi. (Kablo Başlıklarının ayrılabilen olması, TRM-TRM koruma hücre arası 50 Cu kablo olması, çizimler vs.)
★ 1x10 NYY abone kablosu ilave edildi.
★ Primer malzeme listesinde, OG tek hat şemasında TRM-TRM koruma hücresi arasındaki kablonun kesitine Cu ifadesinin gelmesi sağlandı.
★ Kofre yükleri, örneğin 4500 W için 4.500 W yazmaktaydı. Aradaki nokta kaldırıldı.
★ Abone kablo kanalları için trafo bölgesi belirlenemiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Trafo direklerine girildiğinde, seçim sekmesinde direk seçim sonuçlarının görünmesi sağlandı.
★ İşletme topraklaması kablosunun, şebeke direklerinde (AG-OG) 30m; box, aydınlatma ve trafo direklerinde 20m olması sağlandı.
★ AG şalt oluştururken muhafazanın tava işaretlenmesine rağmen keşfe tava gelmiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ SDK tek hat şemalarında bazı yazılar kaymış görünüyordu. Bu durum düzeltildi.
★ AG tek hat şemalarındaki sabit kondansatörün iletkeninin görünmesi sağlandı.
★ AG gerilim düşümü raporu alınırken, “Kofre Yükü Satırı Ekle” kutucuğu işaretli olduğunda bazı durumlarda çökmeler yaşanmaktaydı. Bu durum düzeltildi.
★ Yeni projelendirme sırasında ismi değişen bir trafonun eski isminin, kullanıcın isteğine göre ekrana yazdırılması özelliği açıldı. Bunun için; “Hızlı Düzelt” ana menüsünden “Eski Trafo No” alt menüsüne gidilerek “Yaz” komutu verilmelidir.
★ AG gerilim düşümü hesabında; direğe çıkan kablolar için, kullanıcı isteğine göre havada ya da toprakta akım taşıma değerlerinin kullanılacağı bir seçenek geliştirildi. Bunun için; “Proje-Proje Seçenekleri” menüsünden “Proje Ayarları” sekmesine geliniz. Kullanıcın isteğine göre, “Direğe Çıkan Kablolar İçin Havada Akım Taşıma Kapasitesini Uygula” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda havada akım taşıma değerleri, işaretlenmemesi durumunda toprakta akım taşıma değerleri kullanılmaktadır.
★ Saha dağıtım kutularının (BOX) şalt şemasında, abone kollarının sırasının projedeki kofre numaralarıyla uyumlu hale getirilmesi sağlandı. Buna göre, box şalt şemasındaki abone çıkış kol sırası; soldan sağa doğru, projedeki kofre numaralarıyla aynı olacak şekilde ayarlandı.
★ AG şalt/BOX şalt şemalarında, kablonun durum gösteriminin, projedeki gösterimle uyumlu olması sağlandı. ‘Mevcut, yeni, ilerde.. vs.’ durum gösterimi projede nasıl ise, şalt şemalarında da aynı olması sağlandı.
★ Gerilim düşümü hesabında, lambalar için kullanılacak balast gücünün, kullanıcın ayarlayabileceği bir seçenek geliştirildi. Bunun için; “Proje-Proje Seçenekleri” menüsünden “Seçim Seçenekleri” sekmesine geliniz. “Balast Gücünü Değiştir” butonuna bastıktan sonra, açılan pencerede lamba cinsi ve gücüne göre, balastlı gücü değiştirebilirsiniz.
★ BOX şalt şemasına, ‘Kurulu Güç ile Talep Güç’ değerleri ile abone barası için ‘MYD.2004-046A En Az 20x3 CU’ ifadesinin yazdırılması sağlandı.
★ Direk tipi trafolarda sokak fazı için kullanılan kablolar daha önceden 32.16 (Aynı Toprak Kanala Birden Fazla AG Kablosu Döşeneceğine Göre) pozundan keşiflendiriliyordu. Bu durum yeniden düzenlenerek, 32.12 (Beton kanala, Direğe ve Duvara Döşeneceğine Göre) 32.12 pozundan keşiflendirilmesi sağlandı.
★ Herzaman olmamakla birlikte, bazı durumlarda keşif oluşturulup rapor aldıktan sonra, “‘…..keşif.mdb’ Dosyası Başka Bir Program Tarafından Kullanılıyor” hatası giderildi.
★ Beton köşk haricindeki tip binalarda (MOD, DAPT vs.) 1600 kVA AG panonun ana barası daha önceden yanlış seçiliyordu. Bu durum düzeltildi.
★ AG gerilim düşümü hesabında oluşan bir takım hesap hataları giderildi.
★ Direk seçim raporlarının alındığı butonlardaki ifadeler değiştirilerek anlam karmaşasına yol açabilecek durum ortadan kaldırıldı.
★ “2n-60 ve 2n-75”portatif AG beton traversleri TEDAŞ keşfine yanlış gelmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Yeni direk seçim listesi raporunun açıklamalar hanesine direğin durumunun yazdırılması sağlandı.
★ BEDAŞ keşfi için, kesilerek demontaj edilen direğin ağırlık oranının, kullanıcının değiştirebileceği bir seçenek geliştirildi. Bunun için; “Proje-Proje Seçenekleri” menüsünden “Seçim Seçenekleri” sekmesine geliniz. “Demir Direk Kesilerek Demontaj Oranı” ve “Beton Direk Kesilerek Demontaj Oranı” alanlarına demotaj oranını girmeniz durumunda, girilen değerlere göre program kesilerek demontaj oranını getirmektedir.
★ AG gerilim düşümü hesabında 400V yerine 380V değerinin alınıp hesaplanması sağlandı.
★ Direk tipi trafolarda, trafoya doğrudan havai hat ile abone bağlı ise, 1”’lik borunun keşfe gelmesi engellendi.
★ Müşterek kafes direklerde K1 izolatörü yerine, VHD-35 mesnet izolatörünün gelmesi sağlandı.
★ TEDAŞ keşif raporunda ‘Tehlike Levhası’ ve ‘36 kV 6 A L=635 mm O=45 mm Dahili-Harici YG Sig.Buşonu’ malzemelerin fiyatlarındaki hata düzeltildi.

4.0.1.0 - 30.09.2017

★ Malzeme listesi güncellemeleri ile ilgili olarak, 01.07.2016 tarihli malzeme listesine göre; a.Bir önceki malzeme listesinde olmayıp, yeni malzeme listesine eklenen veya poz numaraları değişen malzemeler eklendi, düzeltmeler yapıldı. (İlave edilen SDK, beton köşk, galvanizli direkler vs.) (NOT: Yeni ilave edilen beton köşkler, “Trafo Tipi” alanının altında “BET. KOSK-BEDAS-2016” menüsünde bulunmaktadır.) b.Son malzeme listesine göre, malzeme isimleri, fiyatları güncellendi. c.AG Şalt-SDK(box) şalt çizimleri son duruma göre güncellendi.
★ TEDAŞ keşif raporunda; yer altı kabloların, direğe-duvara pozu ile yeraltına döşenen ikinci kablo pozları ayrıştırılarak rapora ayrı ayrı getirilmesi sağlandı. Örneğin, trafodan direğe çıkıp havai devam eden veya direk tipi trafonun TRM-AG pano arası AG iniş kablosu için; kablonun yer altı kısmı 32.16 pozundan, direğe çıkan kısmı 32.12 pozundan keşiflendirilir hale getirildi.
★ AG ağaç direk seçiminde, izolatör demiri olarak B80-B95 yerine D80, D95 (deve boynu) izolatör demirinin seçtirilmesi sağlandı.
★ Proje seçenekleri ana menüsünün altında bulunan “Seçim Seçenekleri” alt menüsüne direk seçimiyle alakalı olarak, boy-tepe kuvveti toleransı özelliği eklendi. Bu sayede direk seçiminde, mevcut bırakılacak veya demontajdan montaj yapılacak direklerin toleransı kullanıcı tarafından ayarlanabilir hale getirildi.
★ Direk tipi trafolarda, direğe müşterek hat bağlı ise, K1 izolatörü yerine VHD izolatörünün seçtirilmesi sağlandı.
★ Hat kuralları geliştirilerek kule tipi, kule çıkışlı tip, KÖK binaları dışında kalan binalara (örneğin beto köşk) havai OG hatlarının bağlanması engellendi.
★ Galvanizli demir direklere alpek malzeme takımının seçtirilmesi sağlandı.
★ Bazı izolatörler direkte bulunduğu halde, direk listesinde görünmüyordu. Düzeltildi.
★ Kafes direklerin (AG-OG) sembollerinin, kullanıcı isteğine bağlı olarak, çizimde yuvarlak ya da kare görülebilmesi sağlandı. ( Örneğin kafes direklerin sembollerinin yuvarlak görünmesi isteniyorsa, “Proje Seçenekleri” menüsünde bulunan “Proje Ayarları” sekmesine gidilip, “Kafes Direklerin Sembolü Yuvarlak Olsun” kutucuğu işaretlenmeli ve “Kafes Direklerin Sembollerini Uyumla” butonuna basılmalıdır. )
★ 2016 usul ve esaslara göre güncellemeler yapıldı. a.Form-17, Form-18 ve Form4d ilave edildi. b.Yeni direk listesi güncellendi.
★ AG izolatör demirlerinden bazıları (A80, B80, B95) TEDAŞ keşif raporunda görünmüyordu. Görünmesi sağlandı.
★ Alpek kabloların daha net anlaşılabilmesi için sonuna “AER” ifadesi getirildi.
★ AG gerililm düşümü hesaplarında şebeke gerilimi olarak 400V yerine 380V olarak kullanılmaya başlandı.
★ AG gerilim düşümü raporlarında, SDK’lı kollarda ana bara diversitesi ile abone barası diversitesi alanları açıldı.
★ AG gerilim düşümü raporu alınırken; “Uzun Kola Göre Yap”, “%e’si En Büyüğe Göre Yap” seçenekleri ilave edildi. Seçilen kritere göre, AG gerilim düşümü raporları alınabilir hale geldi.
★ AG gerilim düşümü raporunda, CosQ’nin değerinin, varsayılan olarak 0,8 olması sağlandı.
★ TEDAŞ keşif raporunda poz numaralarının başına “0” rakamının gelmesi engelendi. (Hemen keşif için)
★ Ayrı bir direk-travers metrajı oluşturuldu. (Bu işlemi gerçekleştirebilmek için; “Rapor” ana menüsünün altında bulunan “Direk Travers metrajı” komutu kullanılmalıdır.) (Uyarı: DirekTravers metrajının alınabilmesi için keşiflerin oluşturulmuş olması gerekmektedir.)
★ TEDAŞ keşif raporuna, beton ve ağaç direkler için, kullanıcı isteğine bağlı olarak nakliye pozlarının (fiyatlarının) gelmesi sağlandı.
★ Kullanıcı isteğine bağlı olarak; N80 yerine N95 AG izolatörünün seçtirilebilmesi sağlandı. (Bu işlem için; “Proje Seçenekleri” ana menüsündeki “Proje Ayarları” sekmesine gidilip, “AG izolatör seçiminde N80’lik izolatör yerine N95’lik kullanılsın” kutucuğu işaretlenmelidir.
★ Müşterek dar açılı direklerde, izolatör ve izolatör demiri olarak, önceden 36 adet K1 ve 9 adet TGT1 seçiliyordu. Şu an 24 adet K1 ve 6 adet TGT1 seçilir hale getirildi.
★ Müşterek direklerde; OG hat yeni-AG hat ilerde olduğunda, AG traversleride yeni olarak seçiyordu. Bu traverslerin ilerde seçtirilmesi sağlandı.
★ Demir kafes direklerde; üzerindeki iletkenler ve direğin kendisi yeni olduğu halde, direk seçimi sonucunda traversleri yeni seçmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ TEDAŞ yetkilendirilmesi kapsamında, AG tek hat çizimlerinde TRM ile AG pano arası kabloların 4x… yerine 3x… seçtirilmesi sağlandı.
★ Sayısal bir harita yüklendikten sonra; harita, katmanlardan kilitlendiğinde, ilk girilen objelerde kilitleniyordu. Bu durum düzeltildi.
★ İki obje arasına (örneğin box-box ya da TR-TR) yer altı kablosu çekildikten sonra, ikinci kablo çekilmek istenildiğinde, hata oluşuyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Yer altı kabloları çekilirken; bir önceki kablonun aynısı çekilmek istenildiğinde kullanılan “Tekrar” komutunda oluşabilen sorunlar düzeltildi.
★ Bir direğe ait lambanın konumu kullanıcı tarafından değiştirildikten sonra, direkte herhangi bir işlem yapıldığında, lamba önceki konumuna geri dönüyordu. Lambanın sabit kalarak kullanıcının belirlediği konumda kalması sağlandı.
★ Bazı durumlarda, direklere konulan lambalar, direğin uzağına gelebiliyordu. Bu durum engellendi.
★ Otomatik antet çizdirildikten sonra, paftaların otomatik numaralandırılması sağlandı.
★ İleri seviye yazı yerleştirme komutu kullanıldığında, marj dışında kalan obje yazıları (direk için; direk no, direk tip ya da TR için; tr no, tr gücü gibi) objeye çok yaklaşıyordu. Uygun mesafeye gelmesi sağlandı.
★ Metraja, travers-izolatör-izolatör demirininde gelmesi sağlandı.
★ Trafodan direğe çıkan yer altı kabloları için; kabloya “sokak aydınlatma kablosu” eklendiğinde ekrandaki durum görünümü hep mevcut oluyordu. Bu durum düzeltilerek, AG kablonun durumuna göre sokak aydınlatma kablosunun durum görünümünün gelmesi sağlandı.
★ Direk tipi TR ile ilk direk arasında çekilen hatta bulunan TRM çıkış kablosuna durum (mevcut, yeni vs.) özelliği ilave edildi.
★ AG kısa devre hesabı ile AG şalt oluşturma ayrı ayrı yaptırılacak şekilde bir opsiyona bağlanarak, kullanıcı isteğine göre sadece kısa devre, sadece şalt ya da ikisinin tek seferde oluşturulabilmesi sağlandı.
★ “Oto Topraklama Koy Modülü” geliştirilerek, AG direklerin hepsine koruma topraklaması koyma seçeneği kullanıcı tarafından işaretli olsa bile, AG ağaç direklere konulması engellendi.
★ Kesit isminin varsayılanda, görünmesi sağlandı.
★ Abone kofreye 1600 kVA’ya eşdeğer kW değerinin girilmesi sağlandı.
★ “Çizim Obje Seçim” menüsünde, node’un isminin gösterilmesi kapatıldıktan sonra atılan node’un ismi görünüyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Vektör diyagramı çizdirilirken, kullanıcı isteğine bağlı olarak direklerin durumuna göre (mevcut-yeni-ilerde vs.) çizdirilmesi sağlandı. (Örneğin, kullanıcı isteğine göre istenirse sadece yeni direklerin çizdirilebilmesi gibi.)
★ RMU tip beton köşklerin primer malzeme listesi çizimleri geliştirilerek, malzeme listesine; a.Kablo başlıkları b.Transformatör c.TRM-Koruma hücresi arası kablo d.Akü-redresör gurubu e.RMU hücrelerin gelmesi sağlandı.
★ Trafolara verilen isimlerle alakalı kurallar getirildi: a-Trafo isminin boş olabilmesi engellendi. b-İki veya daha fazla trafoya aynı ismi verebilme engellendi. c-Trafo ismi verilirken, büyük/küçük karakterlerle alakalı oluşabilen sorunlar giderildi. (NOT: Yukarıda bahsedilen durumlar şalt işlemlerinde önemli hatalara sebebiyet vermekteydi. Bu sebeplerden oluışan hatalar giderilmiş oldu.)
★ Veri kontrol ana menüsünün altına OG kısa devre kontrolünün yapılmasını sağlayan komut eklendi.
★ 2x10 NYY kablosu ilave edildi.
★ Otomatik direk numaralandırmada “Mevcut Direklere İşlem Yapma” seçeneği aktif olduğunda, proje dosyasında sorunlar oluşabilmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ Trafo, direk, hat, kofre ve node objelerinde bulunan diversite değerinin, ‘1’ den küçük, ‘100’ den büyük girilebilmesi engellendi. Böylelikle trafo güç hesabı yapıldıktan sonra alınan excel raporlarında oluşabilen muhtemel hataların önüne geçildi.
★ Herhangi bir obje sembolüne (direk, trafo, hat vs.) sağ tıklanıldığında gelen, “Büyüt/Küçült” opsiyonu kaldırıldı. Daha önceki versiyonlarda var olan bu opsiyon, özellikle kullanıcının hatalı kullanımında dolayı, CAD engine’den kaynaklı bozulmalara sebebiyet vermekteydi. (NOT: Proje ölçeğinde değişiklik yapılacak ise lütfen bu işlemi ölçek kısmından yapınız. Eğer amacınız sadece tek bir objeyi büyütmek ya da küçültmek ise, bu işlemi yapabilmek için, objeyi seçtikten sonra ekranda beliren kutucukları kullanınız)
★ Projeyi kaydedince oluşan yedek dosya isimlerindeki “ ~ “ simgesi yerine, “…_yedek” ifadesi getirildi.
★ TEDAŞ keşfi oluşturulurken; beton ve ağaç direkler için nakliye hesaplansın seçeneğinin işaretli olması durumunda oluşan hata giderildi.
★ Beton direklerin nakliyesinin hesaplanmasına ekstra bir opsiyon getirildi. TEDAŞ keşfi oluşturulurken “Nakliyeler Mavi Kitaptaki Gibi Hesaplansın” seçeneğinin işaretli olması durumunda, nakliye fiyatı 3’e ayrılmakta. a)10 tona kadar sabit bedel b)10-20 ton arası beher ton için c)tonxkm NOT1: Bu seçenek işaretli olarak keşif oluşturulursa; beton direk nakliyeleri trafo bazında hesaplandığı için, genel keşifdeki nakliye fiyatı ile trafo bazındaki nakliye fiyatı arasında uyumsuzluk vardır ve bu normal bir durumdur. NOT2: Bu seçenek işaretli olmazsa; program yaptığı hesap sonucunda kg başına birim fiyatı hesaplamakta ve tek kalemde bir fiyat getirmektedir. Sonuç olarakta, genel keşif ile trafo bazında keşif arasında uyumluluk vardır.
★ Trafo bazında keşif sınıfına ve yatırım planına göre keşif raporu alırken, oluşan hatalar giderildi.
★ TEDAŞ keşif raporunda, icmal sayfasınada keşif yılı ve montaj bilgilerinin yazdırılması sağlandı.
★ Direk tipi trafonun durumunun “Başka Yerden Gelen” olması durumunda, transformatörle beraber parafudrda demontajdan montaj edilip tekrar kullanılmakta ve keşfe bu şekilde yansımaktaydı. Parafudrun söküldükten sonra yenilenmesi sağlandı.
★ Havai abone hatların tadilat (demontajdan montaj) olması durumunda, TEDAŞ keşfine bu hatların demontajı yansımamakta sadece demontajdan montaj pozu yansımaktaydı. Bahsi geçen hatların demontaj pozununda keşfe gelmesi sağlandı.
★ 8.2 pozunda yeralan 1” gaz borusu, nihayet direklerinde kullanılan işletme topraklamasının, 1x50NYY kablonun, direkten aşağıya inerken muhafazası ve yer altı abone kablolarının, kofreye girişinde bina duvarında kullanılmaktadır. Bunların yanında program abone havai hatlarda da (dam direğine ya da binanın duvarına tespitlenmesi durumunda) 1” gaz borusu getirmekteydi. Havai giriş yapılan abone bağlantılarında 1” gaz borusunun gelmesi engellendi.
★ Projede 2x16+25_AER havai hattın kullanılması durumunda TEDAŞ keşif raporunda, 4x10 alpek gelmekteydi. Bu durum düzeltildi.
★ TEDAŞ keşif raporunda, galvanizli direklerin poz numarası 5.5.1.1.GDTM olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde, bu pozun keşif raporunda doğru sıraya gelmesi sağlanmıştır.
★ AG gerilim düşümü raporunda oluşan satır kaymaları giderildi.
★ “En Uzun Kola Göre” AG gerilim düşümü raporu alınırken oluşan hatalar giderildi.
★ “AG İzolatör Seçiminde N80’lik Yerine N95’lik Kullanılsın” seçeneğinin işaretli olması durumunda, izolatör demirlerininde N95 izolatörüne uygun seçilmesi sağlandı. (Bu seçeneğin işaretli olması durumunda, izolatör demiri olarak, B80 yerine B95 seçilmesi gibi.)
★ Beton direklerde kullanılan VHD izolatörünün izolatör demirlerinin C35 taşıyıcı ve C35 orta şeklinde seçtirilmesi sağlandı.
★ Direk tipi trafolarda TRM ile AG pano arasında bulunan AG iniş kablosu için keşfe bu kabloya ait kablo başlığınında gelmesi sağlandı.
★ Müşterek havai hatlarda alpek varsa ekrandaki gösteriminde “AER” ifadesi gelmiyordu. Gelmesi sağlandı.

3.58.1.3 - 30.09.2014

★ b-Pro EDŞ programında kullanılan CAD engine üzerinde, yaklaşık 2,5-3 aylık çalışma ile, çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede, özellikle dxf çizimlerle alakalı işlem yapıldığında oluşan çökme ve hataların tamamen önüne geçilmiştir. (1/1000, 1/2000, 1/5000… ölçekli şebeke planları, Bina yerleştirme planı, primer malzeme listesi, AG şalt şeması, box şalt şeması çıktı ve çizimleri gibi) Ayrıca sadece Autocad 2004 değil, Autocad 2007’ye kadar versiyonların da kullanılabilmesi sağlanmıştır.
★ Yeni olarak seçilen beton direklerde; isteğe bağlı olarak, potansların galv. demir seçtirilmesi sağlandı. Bu durumun gerçekleşmesi için; “Proje Seçenekleri” menüsünün “Proje Ayarları” sekmesine “Beton Direklerde Potansı Galvanizli Seç” komutu eklendi.
★ Keşif listelerinde, demir potanslar 5.4.1 pozunda “Muhtelif Demir Kontrüksiyon” seklinde Kg. olarak gelmekteydi. Bu durum yeniden düzenlenerek; potansların türüne göre, (boyalı kaynaklı demir ya da galv. demir gibi) ilgili poza gitmesi ve hangi potansdan ne kadar olduğunun adet bazında(kg ile birlikte) keşifte görünmesi sağlandı.
★ Yeni direkler galv. demir seçildiğinde; keşif listelerinde, galv. direk tipleri ve galv. travers tipleri yer almamakta, sadece 5.3.1 pozunda, tek bir satırda, toplam Kg. olarak gelmekteydi. Bu durum yeniden düzenlenerek; keşif listesine, galv. demir ve traverslerinin tiplerinin, adet bazında(kg ile birlikte) görünmesi ve ilgili poza gitmesi sağlandı.
★ Yeni direkler galv. demir seçildiğinde, yeni seçilen galv. demir direkte, potans işaretlenmiş olmasına rağmen, potans tipini seçemeyip, g6.5U-70 seçiyordu. Bu durum düzeltilerek potans işaretli olduğunda doğru tipteki potansın seçilmesi sağlandı.
★ Direk seçim seçeneklerine; kullanıcı isteğine bağlı olarak bir takım kısıtlayabilme özellikleri getirilmiştir. Örneğin kullanıcı isteğine bağlı olarak, yeni demir direk seçimi yaparken “8U”, “10U”… vs. gibi istenmeyebilen direklerin seçilip/seçilmeMEsi sağlanmastır. Benzer seçim kısıtlama özellliği beton ve ağaç direkler için de yapılmıştır. “Direk Seçim Seçenekleri” menüsünde, direk genel tipi AG ya da OG yapıldığında beliren “Direk Seçim Kısıtları” butonuna basılarak istenilen ayarlar yapılabilir.
★ Ağaç direklerin demontaj fiyatlarının, keşiflere en doğru biçimde gelmesi düzenlendi.
★ Hangi obje türüne, hangi hat türünün bağlanması ile ilgili çalışma yapılarak, çökme ya da hesap hatasına sebep olabilecek, kullanıcı kaynaklı hatalı bağlantı şekilleri engellenmiştir. Ayrıca ENH türündeki node(düğüm) tipine bağlantı yapılamıyordu, yeniden düzenlendi.
★ TEDAŞ Genel Müdürlüğününün beton köşkler ile alakalı yayınına göre; Transformatör ile AG pano arasında kullanılan kabloların yeni duruma göre gelmesi sağlandı. Örneğin 250 kVA için 4(1x185)NYY, 400 kVA için 8(1x185) gibi.
★ Keşif çıktılarında bir takım düzenlemeler yapıldı. Keşif özeti sayfasına; keşif yılı, montaj bölgesi gibi bilgiler eklendi. Ayrıca trafo bazında keşif raporu alındığında, raporların son sayfasına icmalin yazdırılması sağlandı.
★ Antet sembollerine; aydınlatma, E.N.H. direkleri ve hatlarının sembolleri ile kafes direk sembolü eklendi. Programda antet çizdirileceği zaman “Antet Bilgilerini Başka Projeden Al” komutunda ki sorunlar giderildi.
★ TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (2015/2)’a göre; Form 4-a, Form 4-b, Form 4-c (Tesis Bilgi Formları) eklendi.
★ TEDAŞ YETKİSİ KAPSAMINDAKİ PROJELERİN ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (2015/2)’a göre; Form-10, Form-11, Form-12 (aydınlatma, mevcut ve yeni direk listeleri)’de düzenlemeler yapıldı.
★ Topraklama hesabı geliştirildi ve eksik görülen yerler düzenlendi.
★ AG kısa devre hesabı geliştirildi, hesapları düzenlendi. TMŞ, AOS, DSYA, SYA vb. gibi seçilen malzemelerin, hesaba göre uygun olup olmadığının kontrolü, programa otomatik olarak yaptırılır hale getirildi. “AG Şalt Oluştur” komutu verildiğinde, program şalt çizimleri ile beraber, AG kısa devre hesabını da yapar hale getirildi.
★ Bir projede 2.kaynak konulması durumunda; kullanıcı kaynaklı, oluşması muhtemel hataları engellemek amacıyla bir uyarı penceresinin açılması sağlandı.
★ Kofrenin, trafoya doğrudan bağlanması durumunda; gerilim düşümü raporunda oluşan hata engellendi.
★ Kanalın içerisinde 2xOG + 1xAG kabloları olduğunda ve kanalda borulama yapıldığında, kanal tipi seçilemiyordu. Bu durum düzeltildi.
★ Transformatör ile AG pano arası kablo uzunluklarının keşfe doğru gelmesi sağlandı.
★ AG tek hat şeması çıktılarında kol güçlerinin gelmesine rağmen, kol adları( A,B,C,D,E gibi) gelmiyordu. Kol adlarının da AG şalt şemalarında görünmesi sağlandı.
★ “Direk Seçim Seçenekleri” menüsünde; ayrıca “Box Seçim Seçenekleri” düzenlendi. Eğer box’a abone bağlı ise, abone çıkış sayısına göre box tipi seçiliyor. Abone bağlı değil ise, “Box Seçim Seçenekleri” menüsünde belirlenen duruma göre box’ların seçilmesi sağlandı.
★ Bilindiği üzere, aydınlatma direği ve box topraklamalarında, 1x35 toprak teli kullanılmaktadır. Daha önceki yıllarda, 1x35 topraklama telinin birim fiyatı bulunmadığı için, malzeme 9.1 pozundan, montaj fiyatı da, 30.2.4 pozundan Kg. olarak fiyatlandırılmaktaydı. 2015 Tedaş birim fiyatlarına göre; 30.2.3 pozunda 1x35 topraklama teli birim fiyatı metre cinsinden birim fiyat kitabına girmiştir. Bu durum programa da ilave edilmiştir.
★ AG gerilim düşümü hesaplarında; akım(ısı) kontrolü kısmında; çift veya daha üst devrelerde, kabloların max. akım taşıma kapasiteleri düzeltildi.
★ Demir ve Galv. Demir direklerin, ağırlık bölgelerine göre ağırlıkları veritabanında yeniden düzenlendi. (Hem AG hem OG için)
★ Galv. Poligon aydınlatma direklerinin keşiflendirilmesi hakkında; önceden malzeme fiyatı adetten, montaj fiyatı kg’dan gelmekteydi. Şu anda sistem seçeneklerine “Galv. Pol. Ayd. direkleri kg olarak keşiflensin” diye bir özellik eklendi. Bu seçenek işaretli olursa, aydınlatma direklerinin malzemesini 005.5.3.3.MMM pozundan kg olarak, montajını ise 005.5.3.2.MMM pozundan kg olarak yapıyor. Seçenek işaretli değilse, malzeme fiyatını adetten, montaj fiyatını 005.5.3.2.MMM pozundan kg olarak yapıyor hale getirildi.

Fiyatlarımız 01.01.2011 tarihinden itibaren değiştirilmemiştir.

Sadece yurtiçi yeni lisans alımlarında geçerli olmak üzere USD/TL kuru 5,50 olaraksabitlenmiştir.

Bilgisi Para Cinsi Lisans Ücreti Eğitim Ücreti
1 Kullanıcı $ 14,250.00 400.00
2-3 Kullanıcı $ 12,000.00 450.00
4-7 Kullanıcı $ 10,250.00 500.00
8-12 Kullanıcı $ 8,700.00 600.00
13-20 Kullanıcı $ 7,150.00 750.00
20+ Kullanıcı $ 6,050.00 1,000.00