b-proje

b-PRO ENH (Cad Tabanlı Enerji Nakil Hatları Proje Yapım Programı)

4.3.0.5

Satış Departmanı

 • Açıklama
 • Modüller
 • Versiyon
 • Fiyatlar
 • Görseller
 

KULLANIMI KOLAY TAMAMEN TÜRKÇE/İNGİLİZCE ARAYÜZ

İSTENİLEN NOKTADA EŞEL YAPABİLME

SAHADA ÖLÇÜM YAPABİLEN HER TÜRLÜ ALETTEN ( GPS Cihazları, Totalstation, Nivo,…) ELDE EDİLEN NOKTA DOSYALARINDAN ÇOK KISA SÜREDE AKILLI PROFİL OLUŞTURABİLME

OLUŞTURULAN PROFİLİ DÜZENLEYEBİLME

 • Her Türlü Engeli, Geçişi, Arazi Yapısını İşleyebilme

HER RENKTE,MİLİMETRİK KAĞITLI OLARAK PROJEYİ BASABİLME

TİP PROJELERDE BELİRTİLMİŞ OLAN;

 • Hat Tiplerine
 • Buz Yüklerine
 • Direk Tiplerine
 • Direk Tertiplerine Göre Proje Yapabilme

OTOMATİK MODÜLLER

 • Keşif (İstenilen Birim Fiyat Yılı ve Bölgesine Göre) Oluşturabilme
 • Metraj Oluşturabilme
 • Direk Tevzi Listesi Oluşturabilme
 • Sehim Cetveli Oluşturabilme
 • Direk Koordinat Listesi Oluşturabilme
 • OG gerilim Düşümü Analizi ve Raporlaması
 • Direk Koordinat Listesi Oluşturabilme
 • Her Bir Direk İçin Yapılması Gereken 14 Farklı Kontrolü Otomatik Olarak Yapabilme

Ağaç Direk

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

CLK Erp (EBS) Entegrasyon Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

EPDK Birim Bedel Keşif Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

Kamulaştırma Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

MEDAŞ Erp (YTS) Entegrasyon Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

TEDAŞ-2015 Usül ve Esasları Modülü

Modül Bilgileri Girişmemiş. !

4.3.0.5 - 19.08.2019

★ Tedaş 2019 Birim Fiyatlarına göre keşif maliyet raporu alabilme özelliği eklendi.
★ Direk tipi trafo direğinde otomatik olarak topraklı ayırıcı geliyordu, topraksız ayırıcı gelmesi sağlandı.
★ Profil görünümünde alt kısmında gösterilen mesafe ölçümünde birim hesabına dayalı olan yanlış düzeltildi.
★ Çift devre 477 tip projesinde DB direğinde sapma açısı dikkate alınmıyordu, hata düzeltildi.
★ EPDK Birim Bedel Keşif modülüne 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarına göre keşif alabilme özelliği getirildi.

4.3.0.4 - 12.12.2018

Versiyon Bilgileri Girişmemiş. !

4.3.0.3 - 11.10.2018

★ Haberleşme Hatlarında Emniyet mesafesi 4 metreden 3 Metreye indirildi
★ Akr hesabında Aort ★ Direk Kontrol listesine Limit değeri adında bir alan açılarak kullanıcı tarafından girilen limit aralıklarının görünmesi sağlandı.
★ Akr limit kontrol değerindeki hesaplama yöntemi değiştirildi.
★ Offset Limit diğeri hesabındaki yanlışlık giderildi.
★ 3 AWG zincir izolatör'lü hatlarda kullanılan izolatöre göre şablon boyu değişikliğindeki hatalar giderilmiştir.
★ Fiyat 2018 birim fiyat kitabı yüklenmiştir.

4.3.0.2 - 20.07.2018

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.3.0.1 - 30.06.2018

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.2.4.2 - 31.03.2018

★ Profilde esel uygulandığında, yan profil olması gereken yerde görünürken ağaç engelin profilde olması gereken yerden farklı bir yerde görünmesi hatası giderilmiştir.
★ Swallow demir zincir ve mesnet tip projelerde hat sonu trafo direklerinde, trafo direği seçilememesi hatası giderilmiştir.
★ Galvaniz Civatalı Tiplerde tehlike levhasının 26.2.4 pozundan gelmesi sağlandı.

4.2.4.1 - 31.12.2017

★ Kanalet engeli ile ilgili izolatör seçimi, çift askı/gergi, tek askı/gergi olarak değiştirildi.
★ Direk ekonomiklik uyarısı kısmında yüksek tepe kuvvetli direkler ile ilgili uyarı kuralları güncellendi. Örneğin 15/25 kurtarırken kullanıcının unuttuğu 15/33 için uyarı vermesi sağlandı.
★ Projede olan tarla yolları (araç geçebilir, çayır vb. yollar) direk tevzi listesine eklendi.
★ Kesilecek olarak işaretlenen ağaçlık alanlar profilden silinerek plan kısmında çiziliyordu. Profilden silinmesi engellendi.
★ Taşıyıcı beton zincir tip projelerde, örnek olarak 3/0 tek devre 3. buz yükü bölgesinde, T1-T1=200 metre, T2-T2=250 metre,T1-T2=225 metre iken, direk ara mesafesi 200 metreyi geçince T1-T2 kurtarırken iki direği T2-T2 yapıyordu. İlgili düzenleme yapıldı.
★ 3. buz yükü bölgesinde 3/0 beton zincir tip projesinde D1-T4 tertip ara açıklığı 232 metre olması gerekirken 221 m gösteriliyordu. Amaç seçimi yapılırken tek askı yerine çift askı seçilmesine neden olan durum düzeltildi.
★ Üst veya alt iletkeni 30 metreyi geçen direk aralıklarını gösteren İkaz Küresi Raporu eklendi.
★ Keşifler mavi kitap pozlarına çevrilmiştir.
★ Yol engellerinden sadece TCK karayolu, PTT engellerinde çift askı, çift gergi, bu tipteki diğer engel türlerinde tek askı, tek gergi olarak seçim yapılması düzenlendi.
★ Trafo iniş kablolarının kanal fiyatından pozu duvara-direğe pozu olarak değiştirildi.
★ Ağaç tip projelerinde seksiyoner kullanıldığında travers tertipleri gelmiyordu, ilgili düzenlemeler yapıldı.

4.2.4.0 - 31.12.2016

★ 1/0 Beton Zincir tip projesinin, durdurucu ve taşıyıcı şablon boyları düzeltildi.
★ 3xSW beton ve demir zincir tip projelerinde şablon boyu 3K1 ve 4K1 için otomatik olarak değişebilmesi sağlandı.
★ 4(1x95) yer altı kablosu eklendi.
★ Proje bilgi penceresinden izolatörleri toplu değiştirebilme özelliği eklendi.
★ 2017 birim fiyatlarına göre kesif alabilme özelliği eklendi.

4.2.3.0 - 30.09.2016

★ Projede muflu direk olması halinde direk tevzi listesi açıklama alanına direğin dikim yönünü (XX–YY) , profilde taban tablo kısmında direğin önüne örneğin: nihayet direkleri için Nyy(xx18/18) , düz hatta durdurucular için Dyy(xx18/18), kösede durdurucu için dikiliş yönüne göre (Zxx(xx18/18) veya (Zyy(18/18)) olarak bilgiler girilmiştir.
★ Topraklama şeritlerinin keşfe, 5 metre ve katları olarak değil 9 metre ve katları olarak gelmesi sağlandı.
★ Çift devre 477 MCM Çam tipi projelerde taşıyıcı T2 tertip direklerinin traversleri T-250/350 olarak seçiliyordu, T-250/320 travers seçilmesi sağlandı.
★ Çift devre 477 MCM Çam tipi projelerde alt traversler N-750/470 seçilmekteydi, N-620/470 seçilmesi sağlandı.
★ 2016 birim fiyatında 5.6.2 pozundan gelen 18 metrelik beton direklerin fiyatları düzenlendi.
★ Swallow beton zincir tip projelerde, direklerin şablon boyları 3K1 ve 4K1 için düzeltildi.
★ Seçilen farklı aralıklar için üst hat göster özelliği eklendi.
★ 477 MCM tek devre beton tip projesinde D4 tertipinde gelen N-620/400 traversi N-320/400 traversi ile değiştirildi.
★ EPDK (2016-2020) Dönemi için belirlenen fiyatlarla kesif alabilme modülü geliştirildi.
★ Mevcut bulunan, 4 devre 477 MCM beton zincir 8 kg/mm2 gergili olan tip projesine ilaveten 7 kg/mm2 gergili tip projesi eklenmiştir.
★ Swallow demir tip projelerinde, durdurucu direklerin travers ağırlıkları mesnet ve gergi olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.
★ Standart yan profil, sağ profil olarak güncellendi.
★ 477 MCM Çift devre fıçı tip projesindeki D3 tertipteki N-620/310 traversi N-320/310 olarak değiştirildi.
★ 3/0 AWG 4 Devre Beton Zincir tip projesi eklenmiştir.

4.2.2.0 - 30.06.2016

★ 3 AWG 4.buz yükü bölgesi askı Niğbaş tip projesinde taşıyıcıların 4’den büyük tepe kuvvetli direklerin gelebilmesi sağlandı.
★ 2016 birim fiyatlarındaki beton traverslerin montaj fiyatları müşterek direklerin montaj fiyatından gelmekteydi, B.A.H. fiyatından gelecek şekilde düzeltildi.
★ 3 AWG, 1/0 AWG Askı beton tip projelerinde direklerin taşıyıcılarında kullanılan 3K1,4K1,S40, vb. izolatörlere göre şablon boyunun değiştirilmesi sağlandı.
★ 477 MCM beton tip projelerde D,KD,N direklerinin en büyük tepe kuvvetlerinde AW değerlerinin gelmesi sağlandı.
★ 3/0 AWG (Pigeon) demir mesnet tip projesi eklendi.
★ Engellerle ilgili uyarılarda gerekli düzenlemeler yapıldı.

4.2.1.0 - 31.03.2016

★ 477 MCM ve 266 MCM tip projelerde durdurucu direklerinin gergi takımları 11.8 pozundaki alüminyum klempli yerine 10.2 pozundaki presli topbaşlı olarak düzenlendi.
★ Branşman traverslerinde kullanılan 6,5U traverslerinin kiloları düzeltildi.
★ 3/0 AWG çift devre beton direkli tip projeler için KD direklerinde verilmiş olan rüzgar menzili kontrolü eklendi. (NOT: Bu kontrol 3/0 AWG Çift devre ve üst kesitler için tip projelerinde verilmiştir. Fakat alt kesitler her hangi bir kontrol değeri verilmemiştir)
★ ENH profilinde altta bulunan plan üzerine standart yan profil çizilmesi eklendi.
★ 2*477 MCM çam tipi projede TEDAŞ' ın yapmış olduğu revizeye göre taşıyıcı direklerin üst traversinde ve durdurucu direklerin alt traversindeki değişiklikler yapılmıştır.
★ Bazı durumlarda AG-AW hesaplaması yapılamıyordu, düzeltildi.
★ Havai hatların üzerine tıklanarak yer altına alınması sonrasında direklerde bozulmalar ve ileri aşamalarda çökmelere sebep olma hatası giderildi.
★ Mesnet durduruculardan branşman alındığı zaman metraj alınmak istendiğinde program çökmesi oluşuyordu. Bu hata giderildi.
★ Engelin altına yanprofil engel gelince üste gelen engelin bozulması sorunu giderildi.
★ İzolatörlerin durumlarının direğin durumlarına göre güncellenmesi giderildi.

4.2.0.1 - 31.12.2015

★ Galvaniz Civatalı Zincir İzolatörlü tip projesi kaynaklı direk seçim algoritmasında meydana gelen olumsuzluklar giderildi.

4.2.0.0 - 30.09.2015

★ 2016 birim fiyatları eklendi.
★ 266 MCM iletkenli Çift Devre Beton Zincir Tip Projesi yüklenmiştir.
★ 266 MCM iletkenli Tek Devre Beton Zincir Tip Projesi yüklenmiştir.

4.1.3.0 - 30.06.2015

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.1.1.1 - 31.03.2015

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.1.1.0 - 31.12.2014

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.1.0.0 - 30.09.2014

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

4.0.1.0 - 30.06.2014

★ Birim Fiyat tabloları güncellendi.

Fiyatlarımız 01.01.2011 tarihinden itibaren değiştirilmemiştir.

Sadece yurtiçi yeni lisans alımlarında geçerli olmak üzere USD/TL kuru 5,50 olaraksabitlenmiştir.

Bilgisi Para Cinsi Lisans Ücreti Eğitim Ücreti
1 Kullanıcı $ 8,000.00 500.00
2-3 Kullanıcı $ 6,850.00 450.00
4-7 Kullanıcı $ 5,800.00 400.00
8-12 Kullanıcı $ 4,950.00 350.00
13-20 Kullanıcı $ 4,200.00 300.00
20+ Kullanıcı $ 3,500.00 250.00